Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Jutta Urpilainen puoluevaltuustossa: SDP:n talouspoliittinen linja

Ajankohtaista 12:51

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen linjasi puolueen talouspolitiikkaa puoluevaltuustossa Seinäjoella 14.11.2009.

Elvytys

1. Suomen talous on käännettävä uudelleen kasvu-uralle. Tämä edellyttää päättäväisiä ja riittävän voimakkaita toimia talouden elvyttämiseksi. Elvytystoimet pitää kohdentaa nykyistä selkeämmin parantamaan työllisyyttä. Elvytystä on jatkettava niin kauan, että työllisyystilanne alkaa selvästi kohentua.

Työllisyys ja työmarkkinat

2. Työmarkkinoilla käynnissä olevaa neuvottelukierrosta on koordinoitava ja hallituksen tulisi aktiivisesti edistää keskitettyä kustannuskehitystä raamittavaa ja työelämän kehittämistä edistävää ratkaisua. Tavoitteena tulee olla lähivuosiksi kilpailukykyä parantava ja samalla ostovoiman turvaava sopu palkkakehityksestä ja ansiotuloveroista.

3. Työvoimapolitiikkaa on tehostettava ja laajennettava merkittävästi. Tähän tarvitaan sekä julkisen sektorin että yritysten toimia. Nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja talouden osaamispohjan turvaamiseksi on samalla koulutuspolitiikkaan varattava tuntuvasti lisää voimavaroja. Myös aikuiskoulutusta on lisättävä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy nostetaan työvoima- ja sosiaalipolitiikan kärkitavoitteeksi.

Teollisuus, kilpailukyky ja uuden kasvun luominen

4. Suomen kilpailukyvyn perusta on vahvassa osaamisessa. Suomalainen teollisuus on saatava edelläkävijäksi innovaatioissa ja niiden hyödyntämisessä. On käynnistettävä viipymättä valmistelu innovaatiojärjestelmän uudistamiseksi. Tutkimus- ja tuotekehityspanoksia on lisättävä ja ympäristö- ja energiateknologian kehityspanoksia kasvatettava. Suomeen on saatava ulkomaisia investointeja ja opiskelijoita.

5. Työllisyyden ja kasvun turvaaminen edellyttää, että teollisuuden energian saanti kilpailukykyiseen hintaan turvataan. Pitkän aikavälin energiapolitiikasta on kyettävä sopimaan. Tämä tarkoittaa ydinvoiman ja muun päästöttömän energiantuotantokapasiteetin lisärakentamista.

6. Metsäteollisuuden tulevaisuus on varmistettava kehittämällä uusia tuotteita, edistämällä bioenergian tuotantoa ja turvaamalla kohtuuhintaisen raaka-aineen saanti pitkäjänteisen metsä- ja veropolitiikan avulla. Kilpailukyvyn turvaamiseksi on teollisuuden sähkövero poistettava kokonaan ja vastineeksi edellytettävä hyvää energiatehokkuutta.

Julkinen talous

7. Julkinen talous on tasapainotettava talouskriisin jälkeen. Julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan taso ja saatavuus on kuitenkin turvattava. Tämä edellyttää koko hallituskauden mittaista julkisen talouden rahoituslinjausta, joka täyttää valtion ja kuntien lähivuosien välttämättömät tarpeet työllisyyden ja taloudellisen kasvun turvaamiseksi.

8. Veropohjaa on seuraavan vaalikauden aikana vahvistettava oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Verotuksen tason on oltava sellainen, että hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot voidaan rahoittaa, mutta kasvun ja työllisyyden edellytykset eivät heikkene. Työn verotusta ei pidä kiristää, mutta kokonaisveroastetta on oltava valmiita nostamaan.

9. Valtion ja kuntien vastuunjakoa on uudistettava niin, että kuntien peruspalvelujen rahoitus voidaan turvata kohtuullisella kunnallisveroasteella. Julkisen sektorin tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. PARAS-hanketta on tehostaen jatkettava. Alue- ja kuntarakenteen on oltava tarkoituksenmukainen ja tehokas.

10. Väestön ikääntymiseen on varauduttava laatimalla kansakunnan huoltosuhteen kohentamisohjelma, joka turvaa hyvinvointivaltion rahoituksen kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Työuria tulee pidentää ja työhön osallistumista lisätä kaikissa työikäisten ryhmissä.