Juncker on onni onnettomuudessa

Ajankohtaista 10:45

Luxemburgin ex- pääministerin Jean-Claude Junckerilla on vain vähän aikaa todistaa, että hänen komissiossa toimii veronkiertoa, verovälttelyä ja veroparatiiseja vastaan, muuten komission arvovalta ja sitä myötä myös päätöksentekokyky heikkenee. Edellisellä  Barroson komissiolla ei ollut poliittista tahtoa toimia, vaikka ongelmat olivat varsin hyvin tiedossa.

Junckerin valinta komission uudeksi puheenjohtajaksi on tavallaan onni onnettomuudessa, sillä ilman laajaa keskustelua Luxemburgin laillisesta, mutta eettisesti väärästä tavasta houkutella yrityksiä kotimaahansa, verokysymykset eivät olisi nousseet näin korkealle esityslistalle.   

Komission ensimmäinen tehtävä on määritellä, mitä tarkoitetaan veroparatiiseilla, sillä keskustelu on toistaiseksi ollut sekavaa. Myös valmistelut  minimitason luomiseksi yhteisöverolle tulee käynnistää. Tietojen vaihtoa ja avoimuutta on lisättävä. Monikansallisilla yrityksillä pitää olla velvollisuus maksaa veronsa maihin, joissa  niiden tuotanto on.

En epäile komission tahtoa tarttua asioihin, mutta jäsenmaiden halua epäilen. Laskelmien mukaan jopa 22 jäsenmaata on tavalla tai toisella mukana verokilpailussa ja verovälttelyssä. Kansalaisyhteiskunnan tehtävä on pitää painetta yllä uudistuksiin, jottei todennäköinen uusi kohu peitä alleen veroparatiiseista syntynyttä kohua.