Julkisilla Joensuuhun?

Ajankohtaista 08:08

Kansanedustajat Saara Karhu ja Lauri Kähkönen keskustelivat eduskunnan kyselynurkassa Suomen perusväylänpidosta ja julkisen liikenteen tilasta. Esiin nousi erityisesti perusväylänpidon riittämättömät resurssit, huoli junaliikenteen ongelmista ja bussivuorojen lakkauttamisista.

Molemmat edustajat totesivat, että julkinen kulkuväline on ensiarvoisen tärkeä ihmisille, jotka eivät omista omaa autoa. Julkinen liikenne on myös merkittävä ympäristöteko. Kuitenkin, oma auto on usein harvaan asutuilla alueilla ainoa vaihtoehto liikkumisen takaamiseksi.

SDP on painottanut jo vuosia perusväylänpidon hoitamista. Viimeksi omassa vaihtoehtobudjetissaan SDP on esittänyt tuntuvia lisämäärahoja perusväylänpitoon, koska hallituksen esitykset ovat olleet riittämättömiä ja jopa vastoin eduskunnan hyväksymää liikennepoliittista selontekoa.

Raideliikenne on kärsinyt pahoista ongelmista. Poikkeuksellisen kova talvi toi lisäongelmia, mm. routavahinkoja, jotka ovat aiheutuneet heikkokuntoisesta päällysrakenteesta. Routaongelmien myötä on jouduttu turvautumaan alennettuihin nopeusrajoituksiin jopa 1000 ratakilometrillä, mikä on lähes 1/6 koko rataverkosta.

Bussivuorojen vähennys kouraisee tällä hetkellä pahasti Itä-Suomea. Lakkautuksen alla on yli 200 vuoroa, joista yli 80 vuoroa loppuu Pohjois-Karjalan alueelta. Julkisella kulkuvälineellä liikkuminen vaikeutuu todella pahasti aamu-, ilta- ja viikonloppuaikoina.

Julkinen liikenne erityisesti harvaan asutuilla alueilla on supistunut rajusti. Muun muassa Pohjois-Karjalassa työmatka- ja muu asiointi maakunnan reuna-alueilta kuntakeskuksiin vaikeutuu jatkuvasti. Opiskelijoilla ja autottomilla työpäivät uhkaavat venyä ratkaisevasti, kun kyytejä karsitaan. Lisäksi kaukojunaliikenne Joensuuhun uhkaa supistua.

Alueellinen edunvalvonta on käynyt vaikeammaksi, koska aiemmin hyvin toimineella alueen kansanedustajien ja maakuntahallitusten yhteistyöllä on saavutettu tuloksia, mutta nykyään porvaripuolueet ovat asettaneet tiukan ryhmäkurin, jonka puitteissa vastaavan yhteistyön tekeminen ei ole enää mahdollista.

Myös Suomen ilmastotavoitteet loittonevat yhä kauemmas, jos julkista liikennettä tuetaan vain julkilausumissa, kuten maan hallitus tekee.