Jouni Backman: Köyhyyteen on puututtava

Ajankohtaista 06:54

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Backmanin mukaan eduskuntavaalien viesti oli selvä. Porvarihallituksen politiikalle haluttiin muutos. Tätä äänestäjien viestiä on kunnioitettava.

Uudella hallituksella on oltava myös täysin uusi linja, vaikka Kokoomus jatkaakin hallituksessa. Toimintakykyisen hallituksen kokoaminen edellyttää sovittelua, mutta se ei voi tarkoittaa puolivälikompromissia joka asiassa. Sosialidemokraatit lähtevät hallitusohjelmaneuvotteluihin vastuullisesti ja rakentavasti, pitäen kuitenkin kiinni keskeisistä vaalitavoitteista.

Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on vähentää kansalaisten eriarvoisuutta. Tuloerojen lisäksi myös mm. terveyserot ovat kasvaneet huolestuttavasti. Kansalaisilla ei ole enää niitä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja toteuttaa itseään, mitä perinteinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on tarkoittanut. Tämä on vastoin kansalaisten oikeustajua. Tasa-arvo on palautettava.

Hallituksen on puututtava köyhyyteen määrätietoisesti. Toimeentulotukea saaville lapsiperheille on turvattava lapsilisät täysimääräisesti tekemällä niistä ns. etuoikutettua tuloa. Pienimpiä työttymyys- ja sairaus- sekä vanhempainpäivärahoja on nostettava sadalla eurolla kuukaudessa. Eläkeläisten ostovoimasta on huolehdittava. Lisäksi tarvitaan oikeudenmukainen verouudistus, jossa mm. nostetaan pientituloisimpia tukevan perusvähennyksen määrää tuntuvasti.

Keskeinen syy köyhyyteen ja syrjäytymiseen on työttömyys.  Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden torjuminen edellyttävät uudelta hallitukselta välittömiä toimia. Tiedot työllisyysmäärärahojen loppumisesta kesken vuotta jo tässä vaiheessa ovat huolestuttavia. Hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittava työllistämisen turvaavasta lisäbudjettirahoituksesta jo ennen kesää.

Nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi jokaiselle työttömälle alle 25-vuotiaalle on taattava työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka. Tämä SDP:n vaalitavoite on keskeinen tavoitteemme myös hallitusohjelmaneuvotteluissa. Myöskään lakisääteisen eläkkeen alaikärajaa emme ole valmiit nostamaan vaalien jälkeenkään.

Poliittisen päätöksenteon uskottavuus edellyttää nyt annettujen lupausten pitämistä ja tekoja, eikä selittelyä. Kaikkia tavoitteita ei tietenkään monipuoluehallituksessa voida saavuttaa, mutta peruslinjan on oltava selvä. Heikompiosaisista on pidettävä huolta. Palkansaajille on taattava nykyistä parempi ja kannustavampi työelämä. Eduskunnan ja hallituksen lisäksi näihin talkoisiin tarvitaan myös työnantajia. Sopimusyhteiskunnan palauttamisen on oltava hallituksen työlistalla.