Jouni Backman budjetista: SDP:n vahva kädenjälki, lisäleikkausten asemesta tukea sitä tarvitseville

Ajankohtaista 17:01

 

Budjettiriihen voittajia olivat kaikki suomalaiset. Moni saa työtä nopeasti käynnistyvien rakennushankkeiden myötä. Kansalaisten tasa-arvo lisääntyy peruskoulun lisäpanostusten myötä. Uusi sosiaalihuoltolaki pitää huolta heikoimmista, erityisesti lapsista. Eläkeläisten ja lapsiperheiden ostovoimaa vahvistetaan uusilla verovähennyksillä. Metropolialueen kehitystä tuetaan omalla lainsäädännöllä.

SDP:n kädenjälki näkyy vahvasti hallituksen budjettiesityksessä. SDP:n puheenjohtajan, valtiovarainministeri Antti Rinteen aloitteellisuuden pohjalta hallituksen politiikkaa käännetään vahvemmin kasvua ja työllisyyttä tukevaksi. Samalla pidetään vastuullisesti huolta talouden tasapainosta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on erityisen iloinen vahvasta yhteisvastuun hengestä, jolla hallitus huomioi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Pitkään odotettu sosiaalihuoltolaki siirtää painopistettä korjaavista toimista ennaltaehkäisyyn. Laki parantaa erityisesti lastensuojelua ja lapsiperheiden kotipalveluja sekä vammaisten ja  syrjäytymisvaarassa olevien tilannetta. Tämä on sekä inhimillisesti, että kansantaloudellisesti perusteltua.

Kotitalouksien ostovoimaa lisätään siellä, missä sille on eniten tarvetta. Pienituloisten eläkeläisten tukeminen eläketulovähennystä korottamalla ja pienituloisten lapsiperheiden verovähennys jatkavat SDP:n oikeudenmukaisuuspolitiikkaa. Lapsivähennys pienentää lapsiköyhyyttä huomioiden erityisesti yksinhuoltaja- ja monilapsiperheet.

Tasa-arvon edellytyksenä olevaa laadukasta perusopetusta kehitetään panostamalla 50 miljoonaa euroa enemmän kuin pohjaesityksessä. Tällä rahalla voidaan pienentää luokkakokoja, turvata erityisopetuksen voimavaroja ja parantaa koulupudokkaiden asemaa. Valitettavasti koko ikäluokkaa koskevalle oppivelvollisuusiän korottamiselle ei saatu tässä vaiheessa riittävää kannatusta.

Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisen metropolialueen kehitykselle saadaan lisävauhtia ja mahdollisuuksia metropolihallinnon avulla. Vuosikymmeniä suunniteltu lainsäädäntö metropolihallinnosta toteutuu vihdoinkin. 

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää budjettiriihen tulosta hyvänä osoituksena, että vaikeinakin aikoina voidaan tehdä tärkeitä, pitkään kaivattuja uudistuksia ja huolehtia hyvinvointiyhteiskunnan kestävästä kehittämisestä.