Jokaisen isän isänpäivä

Ajankohtaista 08:30

Joukko demarikansanedustajia vaatii isyyslakia muutettavaksi vastaamaan paremmin nykyisiä perherakenteita. Sunnuntain isänpäivän yhteydessä on jälleen ajankohtaista muistuttaa, että Suomen lainsäädäntö ei monissa osin tue lapsen oikeutta isään.

Valitettavan usein laki jopa vie lapsen oikeuden isäänsä perherakenteiden muuttuessa. Lapsiperheistä kolme kymmenestä on muita kuin kahden vanhemman ydinperheitä. Nykyaikainen tasa-arvoinen suomalainen perhemalli jakaa vanhemmuuden tasaisemmin äidin ja isän välillä. Tämä mahdollistaa naisten työelämän ja uran sekä luo ennen kaikkea lapselle arvokkaan isäsuhteen.

Erityisesti pikkulapsivaihe on erityisen kuormittava vanhemmille. Vanhemmuuden tukemisessa tulee olla lähtökohtana lapsen tarpeista huolehtiminen ja lapsen oikeudet. Kuntien taloudesta tulee huolehtia, sillä erokriisissä olevat vanhemmat joutuvat jonottamaan kuukausia sosiaalitoimeen, mutta asianajan luokse he pääsevät heti.

Joukko demarikansanedustajia vaatii isyyslakia muutettavaksi vastaamaan paremmin nykyisiä perherakenteita. Isyyslaki loukkaa YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista. Lakivaatimus on monien lapsijärjestöjen, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Unicefin, tavoite. Isyyslain uudistustavoite lukee myös lapsen oikeuksien väliaikaraportissa, jonka lapsijärjestöt ovat yhdessä laatineet.

Isyyden selvittäminen on lähes poikkeuksetta lapsen edun mukaista ja myös yhteiskunnallinen viesti isän ja lapsen suhteen merkityksestä. Valitettavasti isyyslain uudistaminen on jäänyt Tuija Braxilta (vihr) valmistelematta ja tämäkin laki siirtyy seuraavan hallituksen oikeusministerin tehtäväksi. Myös etävanhemman heikko asema esimerkiksi asumistuessa ja koulumatkatuissa vaikuttaa monen lapsen arkeen.

Miapetra Kumpula-Natri, Tuula Peltonen, Antti Vuolanne, Sirpa Paatero, Anneli Kiljunen, Risto Kuisma, Satu Taiveaho, Matti Saarinen, Johannes Koskinen, Katja Taimela, Päivi Lipponen, Maria Guzenina-Richardson, Raimo Piirainen & Marko Asell.