Johannes Koskinen: Työväensuojelu takaisin!

Ajankohtaista 09:42

Työttömyys, ahneus ja talouskriisi ovat vääristäneet tulonjakoa ja kärjistäneet työelämän epäkohtia. Samaan aikaan työnantajajärjestöt ovat porvarihallituksen saamattomuuden tukemana ajaneet alas sopimusjärjestelmää, mikä on johtanut vaikeutuneisiin sopimusneuvotteluihin useilla aloilla tänä keväänä. Hallitus on taas leikannut työsuojelun resursseja ja sekoittanut hallintoa.

Työväensuojelu oli vuosisata sitten nousevan poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen päällimmäisiä ohjelmakohtia. Nyt suojattomien pätkätöiden, pimeiden työmarkkinoiden halpatyövoiman, työtahdin kiristämisen ja 7/24 työaikojen mukanaan tuomien turvallisuusriskien ynnä toistuvien joukkoirtisanomisten aikoina on otettava selvä tavoite: työväensuojelu takaisin!

Työehtojen ja työlainsäädännön noudattamista on valvottava tarkemmin. Tarvitaan tehostettuja valvontaoikeuksia ay-liikkeelle, ajanmukaista ja selkeää lainsäädäntöä – mutta myös reilusti lisää asiantuntevaa tarkastusvoimaa niin työsuojeluun, verovalvontaan kuin laillisuusvalvontaan yleisemminkin.

Oikean työväenliikkeen on myös ryhdistäydyttävä kääntämään tuloerojen kasvu tulonjaon oikaisemiseksi. Pienituloisia on suosittava palkkasopimuksissa, veroratkaisuissa ja sosiaali- ja eläketurvaa kehitettäessä. Työmarkkinoiden pirstoutuessa näyttää välttämättömältä ottaa käyttöön uusia keinoja heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden tukemiseksi: esimerkiksi lakisääteinen minimipalkka.