Johannes Koskinen: Eurovaalien aktiivisuudessa paljon kirittävää

Ajankohtaista 17:04

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskisen mielestä eurovaalien aktiivisuudessa on paljon kirittävää.

– Suomalaisten äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa on jäänyt lähes puolta vähäisemmäksi kuin omissa vaaleissamme. Viisi vuotta sitten äänestysprosentti nousi nipin napin yli 40:n. Vain kuntavaalien yhteydessä järjestetyissä vuoden 1996 europarlamenttivaaleissa  osallistuminen on ollut siedettävällä tasolla, totesi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen tänään EU arjessa –seminaarissa Hämeenlinnassa.

Koskinen nosti esiin, että koko EU:n alueella äänioikeuttaan käytti viimeksi 2009 europarlamenttivaaleissa 43 prosenttia EU-kansalaisista eli Suomen luku jäi kolme prosenttiyksikköä alle keskiarvon. Vaihteluväli oli huikea – alimmillaan Slovakiassa 19 ja enimmillään Belgiassa ja Luxemburgissa 90 prosenttia.

– EU-jäsenmaiden omissa parlamenttivaaleissa äänesti keskimäärin 68 prosenttia äänioikeutetuista. Ero kansallisten ja eurovaalien äänestysaktiivisuudessa on ollut siis kokonaista 25 prosenttiyksikköä, Koskinen painotti.

– Kun mielipidetutkimukset nyt osoittavat mielenkiinnon EU-päätöksentekoon olennaisesti kasvaneen – niin on korkea aikakin! Eurokriisin vuodet ovat korostuneesti osoittaneet, että äänestämisellä ja vaikuttamisella on väliä. Euroopan politiikan väri ratkaistaan kevään vaaleissa.