Johanna Ojala-Niemelä: Suomi liikkeellä maassa, merellä ja ilmassa

Ajankohtaista 12:20

Liikennepolitiikan tulee tukea kestävällä tavalla talouden rattaiden pyörimistä ja työllisyyttä. Lisäksi sen on taattava kaikille kansalaisille turvalliset ja sujuvat liikenne- ja logistiikkayhteydet – myös niille, jotka elävät ruuhkasuomen ulkopuolella. Kaiken tämän on tapahduttava ympäristön kannalta kestävällä tavalla koko Suomessa.

– Joukkoliikenteen sujuvuus, kilpailukyky ja sen käytön lisääminen koituu kansalaisten, yritysten ja ympäristön eduksi. Valtio satsaakin tuntuvia summia suurten asutuskeskusten raideliikenteen rakentamiseen. Selonteossa tehdään historiaa, sillä ensimmäisen kerran raiteisiin satsataan enemmän kuin maanteihin. Jatkossa mm. kutsujoukkoliikennettä on kehitettävä, sanoi Johanna Ojala-Niemelä liikennepoliittisen selonteon yhteydessä pitämässään Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa.

Liikennepoliittisen selonteon linjauksilla on merkittävä positiivinen vaikutus yritysten toimintaan, sijoittumiseen, kilpailukykyyn ja kasvuedellytyksiin. Lisäksi on valmisteilla selvitys kaivostoiminnan kuljetusreiteistä tulevaisuudessa.

– Valtaosa viennistä tapahtuu meriteitse, joten ajatus laaja-alaisesta meristrategiasta on tervetullut. Myös Suomen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaisuuden ja tulevaisuuden arviointi on kaivattu toimenpide. Tämä tapahtukoon lentoliikennehenkilöstön kanssa saumattomassa yhteistyössä, painotti Ojala-Niemelä ryhmäpuheenvuorossa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee selonteon linjauksia yhdistettynä jo hallitusohjelmassa oleviin kirjauksiin ja sitoumuksiin sekä hallituksen Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistä koskevaan toimenpideohjelmaan.