Johanna Ojala-Niemelä: Lapin keskussairaalalle poikkeuslupa jatkaa synnytystoimintaa

Ajankohtaista 13:38

SDP:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Johanna Ojala-Niemelä tervehtii ilolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tämänpäiväistä päätöstä myöntää poikkeuslupa jatkaa synnytystoimintaa Lapin keskussairaalassa 31.12.2022 asti.

– Lapin keskussairaalassa jouduttiin ensimmäistä kertaa poikkeuslupamenettelyn piiriin, kun asetuksessa asetettu 1 000 synnytyksen raja alitettiin viime vuonna. Lapin keskussairaalassa syntyi vuonna 2018 859 lasta. Synnytystoiminnan laatua koskevat kriteerit Lapin keskussairaala on täyttänyt kirkkaasti tähänkin asti. Ainoastaan lukumäärän osalta rima heilui, eivätkä kriteerit täyttyneet, Ojala-Niemelä toteaa.

– Poikkeuslupa tuli tarpeeseen, koska Lapin keskussairaalaan tulevilla synnyttäjillä on jo nykyisellään Suomen pisimmät synnytysmatkat ja etenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta synnytystoiminnan jatkaminen Lapin keskussairaalassa on välttämätöntä, Ojala-Niemelä muistuttaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä on huomioitu meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistus ja sen vuoksi se on pitänyt tarkoituksenmukaisena myöntää lupa määräaikaisena 31.12.2022 asti. Ojala-Niemelä on luottavainen, että ko. määräaikaan mennessä, sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on valmistunut ja poikkeuslupamenettely käy tarpeettomaksi uudistuksen myötä.

Terveydenhuoltolain 50 pykälän 7 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään synnytystoiminnan määrää koskevista edellytyksistä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan poiketa kyseisistä edellytyksistä, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi.