Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Johan Kvarnström (SDP): Familjeledighetsreformen beaktar också flerlingsfamiljer – ” Detta är en investering i barnens framtid och familjernas välbefinnande”

Ajankohtaista 20:40

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är mycket nöjd med att den finansiering som behövs för familjeledighetsreformen har beaktats vid ramförhandlingarna. Familjeledighetsreformen har återvänt från remissbehandlingen.

-Det är glädjande att merparten av remissinstanserna förhåller sig positivt till reformen och anser att målen i regeringspropositionen värda att understödja. Reformen ökar jämställdheten, förbättrar familjernas välfärd och beaktar mångfalden av familjer ojacch livssituationer bättre, säger Kvarnström.

Propositionsutkastet behöver ännu finslipas för att bättre garantera att alla behandlas jämlikt. Reformens målsättningar och modellen består. Däremot ska propositionen förbättras bland annat vad gäller flerlingsfamiljer, familjer med en förälder, partiell föräldrapenning och partiell föräldraledighet, situationer där ett barn dött, rätten till föräldrapenning och överlåtelse av dagpenningsdagar.

Målsättningen är att familjeledighetsreformen ska träda i kraft 1.8.2022 och i ramförhandlingarna reserverades resurser för reformen.

Statens utgifter är uppskattat att öka med 1 miljon euro det år reformen träder i kraft och med 8,5 miljoner euro i slutet av ramperioden. Verkställigheten av reformen medför dessutom ändringsbehov i Folkpensionsanstaltens förmånssystem, vilket ökar statens andel av kostnaderna med 2,3 miljoner euro 2022.

-Detta är en investering i barnens framtid och familjernas välbefinnande. Att pappor axlar större ansvar och får djupare kontakt med barnet i ett tidigt skede är även viktigt och vackert. Den här förändringen är på lång sikt betydligt mer värdefull än dess prislapp på kort sikt, säger fyrabarnspappan Johan Kvarnström.

Enligt regeringens modell får först den gravida dagpenning i cirka 1,5 månad och under denna tid har man rätt till en förhöjd ersättningsnivå på 90%. Därefter har båda föräldrarna en lika stor kvot på cirka 6,4 månader, varav upptill 63 dagar kan ges till den andra föräldern. Det sammanlagda antalet dagpenningsdagar ökar till drygt 14 månader.