Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Johan Kvarnström (SDP): De äldres rättigheter ska stärkas – oppositionens förslag skulle öka byråkratin

Ajankohtaista 12:33

Regeringen Marins proposition om att inrätta en äldreombudsman behandlas som bäst i riksdagen. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) välkomnar satsningen som ska förbättra äldres ställning och främja äldres rättigheter. Oppositionens kritik missar enligt honom målet och deras motförslag i utskottet skulle bara öka byråkratin.

Syftet med propositionen i fråga är att skapa en självständig och oberoende myndighet för äldre, som en motsvarighet till barnombudsmannen som blivit en viktig myndighet för att föra fram barnens bästa, perspektiv och rättigheter på bred front i samhället. Behovet av en äldreombudsman har diskuterats i flera år genom lagmotioner och medborgarinitiativ. Frågan blir ständigt mer aktuell i takt med de äldres växande andel av befolkningen.

– Äldreombudsmannen kan sätta frågor som berör äldres rättigheter och ställning på agendan och hålla dem framme i samhällsdebatten. Myndigheten kan göra utredningar, höras av andra myndigheter och i lagstiftningarbetet och göra utvärderingar av redan fattade beslut och påverka på ett förebyggande sätt, säger Kvarnström som bedömer att en äldreombudsman kommer kunna följa med de äldres situation, belysa vilka åtgärder som behöver vidtas, jobba med attityder, ta fram rapporter och bedöma olika förslags konsekvenser för de äldre.

-Det är bra att de äldre äntligen får en röst som jobbar för dem. Det har länge funnits en stark beställning på en sådan här myndighet. Den här regeringen gör nu verklighet av förslagen helt i linje med regeringsprogrammet. Det är ytterligare ett bevis på hur den här regeringen levererar konkreta resultat. Myndigheten i fråga kan göra väldigt stor nytta i förhållande till den ekonomiska satsningen, precis som barnombudsmannen, säger Kvarnström.

I utskottsbehandlingen har Samlingspartiet och Sannfinländarna ansett att äldreombudsmannen behövs, men att myndigheten också borde ha mer makt genom att bli besvärsinstans.

– Det låter träffande att föreslå ännu mer makt till den nya myndigheten, men vi måste undvika överlappande funktioner och mer byråkrati. Det finns redan besvärsinstanser och att ha överlappande sådana skapar bara juridisk otydlighet och blir onödigt kostsamt. Samlingspartiet och Sannfinländarna kunde istället tacksamt omfatta att myndigheten blir av, till skillnad från då de hade regeringsställning. De långsökta protesterna nu framstår som ren avundsjuka för att den här regeringen får saker till stånd, säger Kvarnström.

Ett område som Kvarnström tror kommer bli väldigt aktuellt för äldreombudsmannen att bevaka är den digitala utvecklingen där många äldre fortfarande inte besitter de digitala färdigheterna som är kanske förväntade i dagen samhälle eller har anhöriga som kan hjälpa dem.

– Alla har rätt till en fungerande och trygg vardag. Digitalisering ska möjliggöra, men får inte exkludera. Det betyder också att det måste finnas många olika alternativ för att sköta sina ärenden med myndigheter och få viktig grundläggande service. Det måste också finnas stöd för de grupper i samhället som vill lära sig sköta sina ärenden på nätet. Här kan biblioteken ha viktig roll i att stärka den digitala kompetensen, säger Kvarnström.