Jakaantuuko kansa kahtia?

Ajankohtaista 12:26

Kansanedustajat Maria Guzenina-Richardson ja Jukka Gustafsson keskustelivat puoluekokouksessa eduskunnan kyselynurkassa kansan kahtia jakautumisesta. Jako pärjääviin ja vähemmän pärjääviin ei ole vain taloudellinen. Myös terveyserot alkavat olla kansalaisten keskuudessa huomattavat. Taloudellinen ja sosiaalinen asema vaikuttaa myös lasten, perheiden ja vanhempien osallistumisen mahdollisuuksiin.

Politiikan tavoitteena pitää olla talouden hoidon lisäksi kansalaisten hyvinvointi ja kansakunnan eheys. Kaikkia tarvitaan hyvän ja turvallisen Suomen rakentamisessa! Ihmisiä kannustamalla ja tukemalla ehkäistään kansan kahtiajakautumista ja kansalaisten syrjäytymistä.

Kaikkein heikommassa asemassa olevien arkea voidaan helpottaa nostamalla työttömyyspäivärahojen, yleisen asumistuen sekä eläkkeensaajien asumistuen tasoa. Lisäksi työmarkkinatuesta pitää poistaa tarveharkinta sekä nostaa lapsiperheiden toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusten tasoa.

Sosiaaliturvan etuuksista tehtävien valitusten käsittelyaikojen pituuteen on heti puututtava muun muassa vahvistamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstöresursseja.

SDP on esittänyt veropohjan laajentamista ja suurituloisten veroalesta luopumista. Suurin osa sosiaaliturvan rahoitukseen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi käytettävästä rahasta palautuu takaisin kulutukseen.