Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Jaakonsaari välikysymyskeskustelussa: Lume-elvytyksestä tositoimiin

Ajankohtaista 11:04

Kansanedustaja Liisa Jaakonsaaren (sd) mukaan hallituksen on siirryttävä talouden lume-elvytyksestä tositoimiin.
– Talouskriisin vaikutusten pysäyttämiseksi tarvitsemme nopeaa ja vahvaa elvytystä kuten julkisia investointeja ja kulutuskysyntää ylläpitäviä toimia. Saimme kuitenkin veronkevennyksille perustuvan elvytyspaketin, joka ei ole lisännyt toivotussa määrin kulutusta tai kotimaista kysyntää.

– Työttömyyden dramaattisesta kasvusta huolimatta hallitus varaa riittämättömät voimavarat sen hoitamiseen. Tämän vuoden budjettiin hallitus leikkasi työllisyysmäärärahoja noin 70 miljoonalla eurolla eikä ole palauttanut niitä takaisin. Porvarihallitus myöntää rahaa työvoimapolitiikkaan saman verran kuin hyvässä työllisyystilanteessa.

– Esitämme uudestaan, että hallitus kutsuu pian koolle esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen, työvoimahallinnon, kuntien, kirkon ja nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajista koostuvan työllisyystyöryhmän. Työllisyystyöryhmän pääasiallinen tehtävä olisi löytää keinoja työttömien määrän vähentämiseksi.

Ryhmän tulisi Jaakonsaaren mukaan etsiä uusia keinoja nuorisotyöttömyyden torjumiseen ja siihen, miten laman tuomat välittömät vaikeudet voitetaan.
– Keinoja pitäisi löytää myös nuorten työkykyisyyden ja työhalukkuuden turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Työllisyysryhmän esitysten pohjalta voitaisiin käynnistää nuorisotyöttömyyden torjuntaohjelma. Ellei hallitus tätä tee, pitää eduskuntapuolueiden yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ryhtyä toimiin kansallisen työllisyysstrategian käynnistämiseksi, sanoi Jaakonsaari.

Jaakonsaari muistutti, että työttömillä pitää olla mahdollisuus päästä aktiivitoimiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. SDP esitti viime perjantaina oman vaihtoehtoisen 200 miljoonan lisäbudjetin työllisyyden hoitoon.
– Nuorten yhteiskuntatakuu pitää laajentaa koskemaan myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. Myös vastavalmistuneiden työllistämistukikäytäntöjä pitää aikaistaa. Niiden toimialojen vastavalmistuneille, joilla on korkea työttömyys, on rakennettava erityinen työssäoppimis- ja jatkokoulutusohjelma.

– Esitimme myös, että aikuiskoulutuksen kehittämiseen ja aloituspaikkoihin on osoitettava lisärahoitusta. Rakennemuutoksen vaikutusten pehmentämiseksi on syytä parantaa paitsi lomautettuna ja työttömänä, myös työelämässä olevien ihmisten ammattitaitoa. Vailla ammatillista perustutkintoa oleville ikääntyneille ihmisille tarvitaan myös erityinen koulutusohjelma.

– Sosialidemokraattien mielestä myös yrittäjien starttirahakausia pitäisi pidentää siitä, mitä ne nyt keskimäärin ovat. Näin uutta yrittäjyyttä voidaan käynnistää turvallisesti myös taloustaantumassa.

– Työnantajien talousvaikeudet vaikeuttavat oppisopimuskoulutuksen järjestämistä. Siksi työllistämistuen maksamista myös oppisopimuskoulutukseen on lisättävä.

– Lisäksi esitämme erityistä NOSTO-ohjelmaa, jolla järjestetään pikaisesti nuorille tukityöpaikkoja yksityiselle sektorille. Kuntiin ja valtiolle turvataan työharjoittelupaikat sekä työttömänä oleville että työharjoittelujaksoa vailla oleville opiskeleville nuorille. Koulun ammatinvalinnanohjauksen jatkoksi luodaan tarkistusjärjestelmä, joka poimii ne nuoret, jotka eivät siirry jatkokoulutukseen.

– Hallituksen on myös ensi syksyksi valmisteltava laajamittainen lisäelvytyspaketti.

Jaakonsaari piti SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa työllisyyden hoidosta.