Jaakonsaari vaatii muutoksia EU:n sisämarkkinapakettiin

Ajankohtaista 09:54

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) keskusteli komission ehdotusta sisämarkkinapaketista (Single Market Act) kokouksessaan 25.1.2011. Valiokunnan jäsen Liisa Jaakonsaari esitti pakettiin useita muutoksia.  Paketin käsittely on parlamentissa jaettu kolmeen oma-aloitemietintöön.
Kolmannen kokonaisuuden ”Sisämarkkinat eurooppalaisia varten” lausunnon antaja Liisa Jaakonsaari totesi, että sisämarkkinoiden käsitettä olisi hyvä laajentaa keskustelussa, jotta ihmiset automaattisesti ymmärtäisivät kysymyksessä olevan tärkeät elämän alueet, kuten koulutus, työ, kuluttajansuoja sekä matkustaminen.

Hän ilmaisi pettymyksensä komission esityksessä konkreettisten lainsäädäntöehdotusten puuttumiseen mm. yleishyödyllisten talouspalvelujen osalta (services of general economic interest).
– Ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin aikaansaaminen olisi tärkeää. Ammattikortti voisi olla hyödyllinen sekä työntekijöiden liikkuvuuden kannalta että taistelussa harmaata taloutta vastaan, Jaakonsaari totesi.

Helmikuun loppuun asti käytävässä keskustelussa pyritään instituutioiden välillä löytämään sopu siitä, mitkä toimenpiteet otetaan mukaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin työohjelmaan.