Jaakonsaari: Suomen perusteltava TTIP- kantoja kansalaisille

Ajankohtaista 12:35

Saksassa jo käynnissä oleva kiihkeä kansalaiskeskustelu EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta (TTIP) on rantautumassa Suomeen. Komissio on  vahvan vaatimusliikkeen seurauksena  avannut neuvottelujen  lähtökohdat eli mandaatin  julkisuuteen, joten faktoihin perustuva kansalaiskeskustelu nyt mahdollista.

Myös jäsenmaiden kuten Suomen on perusteltava kantojaan EU:ssa yksimielisesti  hyväksytyistä lähtökohdista. Perusteluiden puute ja hiljaisuus luovat edellytyksiä keskustelulle, jossa vain  mahdolliset haitat nousevat hallitseviksi.

Euroopan parlmentin sd-ryhmä on alusta lähtien vaatinut neuvottelujen lähtökohtia julkisiksi. Ryhmän kanta on myös, että  pelkoja aiheuttava riitojenratkaisumenettely (ISDS) on muutettava tai poistettava  sopimuksesta. Lisäksi haluamme sopimukseen kohdat, joilla julkisia palveluja voidaan suojella.