Jaakonsaari: Solidaarisuus ankarassa testissä

Ajankohtaista 09:16

– Jokaisella EU:n jäsenmaalla on vastuu omasta taloudestaan ja sen hyvästä hoidosta, mutta tämän päivän eurooppalainen solidaarisuus velvoittaa myös auttamaan vaikeuksiin joutunutta. Tämä ”turvatakuu” on nyt ankarassa testissä.

– Selviytyminen Kreikassa ja koko euroalueella edellyttää velkaantumisen pysäyttämistä, ei velan kasvattamista. Suomi oli 1990-luvun Kreikka, mutta työttömyys-ja velkakriisistä selvittiin ja samalla pystyttiin myös luomaan uusia turvatyynyjä kriiseja vastaan.

– Huonot taloudelliset ajat ja taantuma nostavt aina taantumusta. Suomessa se on ilmennyt käpertymisenä, syyllisten etsimisenä ja maahanmuuttokritiikkinä.

– Euroopan unionin toimittava niin, että sosiaalinen polkumyynti, työehtojen rikkominen ja jopa ihmiskauppa saadaan aisoihin.Tässäkin asiassa jokaisella jäsenvaltiolla on kuitenkin päävastuu.

– Suomessa pitää ehdottomasti lisätä työsuojeluviranomaisten resursseja valvoa työehtojen noudattamista. Lisäksi olisi harkittava ammattiliitoille kanneoikeutta.Tänne työhön tulemista tai suojan hakemista ei sen sijaan tule rajoittaa.