Jaakonsaari: Risupaketti vähättelyä

Ajankohtaista 07:56

– Suomen eduskunta on tehnyt merkittäviä energiapoliittisia päätöksiä. Minua harmittaa, että vieläkin Suomessa uusiutuvista energiamuodoista puhutaan halveksivasti ”risupakettina, totesi Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari perjantaina Pyhäjärven Kihu-päivien avajaispuheessaan. 

Jaakonsaari muistutti, että uusiutuvat energiamuodot ovat maailman nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja.

– Uusiutuvan energian ja energiansäästön synnyttämiä työpaikkoja on Euroopassa jo enemmän kuin perinteisten teollisuuden alojen.

– Euroopan alueella uudesta valmistuneesta sähköntuotantokapasiteetista on jo nyt 60 % uusiutuvaa energiaa. Maailman johtavien bisneskonsulttiyritysten mukaan Eurooppa voisi tuottaa kaiken sähkön uusiutuvilla vuonna 2050.

 Jaakonsaari muistutti myös, että Suomessa taloustaantuman keskelläkin juuri uusiutuvan energiateknologian yritykset ovat palkanneet uutta väkeä.

– Teknologiateollisuus on arvioinut, että vuonna 2020 tuulivoima-ala voi työllistää Suomessa 18 000 ihmistä. Bioenergia-alan arvioidaan voivan työllistää 10 000 ihmistä. Kun näihin vielä lisätään matalaenergiarakentamisen uudet, arvioiden mukaan 10 000 työpaikkaa, uusia vihertyöpaikkoja olisi 10 vuoden kuluttua vähintään 40 000.

– Kymmenkunta vuotta sitten arvioitiin tuulivoima-alan työllistävän tänä päivänä 10 000 ihmistä. Ala työllistää kuitenkin vain 3 000 ihmistä, vaikka tuulivoimankysyntä on kasvanut maailmalla ennusteita nopeammin.

Jaakonsaari totesi kotimarkkinoiden puuttuessa suomalaisten yritysten menettäneen markkinaosuuttaan.
– Tämä ei saa toistua muilla aloilla, joilla Suomessa on osaamista, kuten matalaenergiarakentamisessa ja bioenergiassa.

– Uusiutuviin energialähteisiin panostamalla voidaan auttaa työpaikkojen syntymistä erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat enemmistönä uusiutuvan energian tuotannon aloilla sekä niille aloille, joilta on viime vuosina vähentynyt työpaikkoja, esimerkiksi konepajateollisuuteen. Bioenergiassa on mahdollisuuksia tietysti etenkin maaseutualueille.

Kestävät, kotimaiset energiaratkaisut voidaan luoda vain uusiutuvan energian varaan, Jaakonsaari painotti.

Jaakonsaari otti esille myös ns. Laguna-hankkeen. Hän pitää Pyhäsalmen kaivosta yhtenä lupaavimmista astrohiukkasfysiikan tutkimuslaboratorion sijoituspaikoista.

– Laguna-hankkeen tekniset selvitykset valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Hankkeen pikainen liikkeellelähtö on kuitenkin epävarmaa. Kilpailu sijoituspaikasta tulee olemaan tiukkaa. Hanke ei ole vielä kovin korkealla eurooppalaisilla ja eikä suomalaisella tutkimuksen tiekartoilla. Tutkimusala ei ole myöskään Suomen Akatemia eikä TEKESin painopistealueilla. Nykyinen Euroopan maiden vaikea taloustilanne vaikeuttaa hanketta, mutta kuten sanottu- isoa kalaa kannattaa pyytää.