Jaakonsaari kysyy veroparatiiseista

Ajankohtaista 13:18

Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen veroparatiiseista.

Jaakonsaari haluaa komissiolta ensinnäkin vastauksen, mitä komissiolla on ylipäätään tekeillä veroparatiiseilla tapahtuvan verokeplottelun estämiseksi.  Jaakonsaari viittaa miljardien eurojen veromenetyksiin samaan aikaan, kun EU:n jäsenvaltiot kamppailevat finanssiongelmiensa kanssa.
Hän myös huomauttaa verojen välttelyn vääristävän EU:n sisämarkkinoita ja estävän reilua kilpailua.

Jaakonsaari kysyy myös, mitä komissio aikoo tehdä veroparatiiseille rekisteröityjen rahastojen, yritysten, yhtiöiden, ja säätiöiden julkistamiseksi.

– Esimerkiksi  Iso-Britannian Cayman-saarilla on arviolta 100 000 yritystä rekisteröitynä ja määrä kasvaa vuosittain 8 000:lla. Poliittiset päättäjät EU:ssa sanovat, että he haluavat tehdä lopun verojen välttelystä, mutta silti sallivat tämän tapahtuvan niiden valtioiden maaperällä, joita he edustavat, Jaakonsaari ihmettelee.

Jaakonsaaren komissiolle jättämän kysymyksen kolmas osio koskee veroparatiisien käyttöä rahanpesuun.
– Miten komissio varmistaa, että EU-jäsenvaltioiden alueella toimivat veroparatiisit tulevat avoimiksi, ja että niitä ei tulla käyttämään rikollisorganisaatioiden varojen piilopaikkoina, ja että verovälttely määritellään korruptioksi.