Jaakonsaari kysyy komissiolta Pandemrixistä

Ajankohtaista 09:53

Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari (sd) on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen Pandemrix-rokotteesta. Jaakonsaari tiedustelee, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n narkolepsiatyöryhmän tiistaina 1.2. julkaisemien tutkimustulosten perusteella.

Viime vuoden syyskuun alussa Jaakonsaari kysyi komissiolta, onko komissio varmistanut, että Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian mahdollinen yhteys tutkitaan mahdollisimman nopeasti ja puolueettomasti.

Euroopan komissio kehotti 27.8. 2010 Euroopan lääkevirastoa selvittämään sikainfluenssarokote Pandemrixin ja narkolepsiatapausten mahdollista yhteyttä mm. Suomen kokemusten perusteella.
 

Taustaa:
Rokotteiden myyntiluvista EU:n alueella päättää Euroopan komissio.
Euroopan Lääkevirasto EMA on EU:n erillisvirasto, joka vastaa lääkevalmisteiden myyntilupahakemusten tieteellisestä arvioinnista. Se pitää myös yllä mm. tietokantaa EU:n alueella luvan saaneiden lääkevalmisteiden haittavaikutuksista.

EMA antoi syyskuussa 2009 syyskuussa suosituksen myyntiluvan myöntämisestä kahdelle sikainfluenssarokotteelle, Pandemrixille ja Focetrialle. Pandemrixin lupa on ehdollinen. Kolmas rokote on Celvapan. Pandemrixin myyntilupa on ehdollinen. Pandemrixin valitsivat ainoaksi sikainfluenssarokotteeksi Suomi, Ruotsi, Tanska, Islanti, Belgia, Kypros ja Malesia.

EMA tiedotti 23.9. 2010, että se ei näe tarvetta rajoittaa sikainfluenssarokote Pandemrixin käyttöä. EMA:n mukaan olemassa olevan tutkimustiedon perusteella ei voida vielä todeta, onko laajasti käytetty rokote voinut aiheuttaa narkolepsian puhkeamista. Virasto totesi mahdollisen syy-yhteyden selvittämiseksi tarvittavan lisää tietoa. Selvitysten arvioitiin vievän kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen.