Jaakonsaari kysyy energiansäästö- lamppujen ongelmista

Ajankohtaista 16:13

Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari on tänään jättänyt Euroopan komission vastattavaksi kirjallisen kysymyksen energiansäästölamppujen ongelmista.

Jaakonsaaren kysymys:

”Energiansäästölamppujen käyttöönotto on yleistynyt EU-alueella energiatehokkuutta vaativan asetuksen tavoitteiden mukaisesti.
 
Energiansäästölamppujen käytössä ja kierrätyksessä on kuitenkin ilmennyt ongelmia.
Vaikka ko. asetuksessa asetetaan lampuille kirkkautta ja lamppujen elinikää koskevat laatustandardit, monet kuluttajat ovat pettyneet, sillä moni lamppu ei täytä ilmoitettuja standardeja. Lamput saattavat syttyä liian hitaasti ja valon määrä sekä lampun elinikä saattavat poiketa siitä mitä pakkauksessa on ilmoitettu.

Myös lamppujen kierrätyksessä on ilmennyt ongelmia. Varsinkin harvaan asutuilla seuduilla lamppujen kierrätys voi olla hankalaa, kun lähimpään ongelmajätteiden keräyspisteeseen on pitkä matka, mikä vähentää kierrätysintoa. Seurauksena moni elohopeaa sisältävä lamppu saattaa päätyä sekajätteen mukana ympäristöön.

Onko komissio tietoinen ongelmista ja suunnitteleeko se jatkotoimenpiteitä kierrätysongelman ratkaisemiseksi? Eikö EU-tasolla voida velvoittaa myös vähittäiskaupat vastaanottamaan myrkyllisiä energiansäästölamppuja samalla tavalla kuin ne vastaanottavat käytettyjä niin ikään myrkyllisiä paristoja?”