Jaakonsaari kysyi työelämän epävarmuudesta ja vihreästä kasvusta

Ajankohtaista 16:02

– Köyhyys ja epävarmuus koettelevat laajasti Euroopan kansalaisia. Mitä keinoja EU:lla on taistella köyhyyttä, epävarmoja ja huonoja työpaikkoja vastaan, tiedusteli Liisa Jaakonsaari työllisyys- ja sosiaaliasiain komissaariksi ehdolla olevalta Laszlo Andorilta.

Jaakonsaari otti esille myös joustoturva-käsitteen ja toivoi selvennystä, miten sitä voidaan käyttää apuvälineenä työllisyyden helpottamiseen.

Andor totesi vastauksessaan Jaakonsaarelle epävarmoja työpaikkoja olevan paljon, ja paneutuvansa mahdollisuuksiin vähentää niitä.

– Joustoturva on tärkeä työväline, jota pitää kehitellä edelleen. Mutta sen tulee olla tasapainossa, eli painotus ei saa olla liikaa joustavuuden eikä liikaa turvan puolella, muuten se ei toimi. Vaikka koko Eurooppa on kriisissä, jäsenmaiden tilanteet ja tarpeet eroavat toisistaan, hokkuspokkusratkaisua ei ole, Andor selvitti.

Jaakonsaari peräsi Andorilta vastausta myös kysymykseen, mitä tämä tarkoittaa ”vihreällä kasvulla”.

– Liumme pikkuhiljaa kohti vihreätä kasvua. Varsinkin energiaintensiivisillä aloilla, kuten energia-, rakennus ja raskaan teollisuuden alalla meidän täytyy keskittyä päästöjen vähennyksiin, sillä se luo pitkällä aikavälillä työpaikkoja. Ilmastonmuutoksen aiheuttamaa rakennemuutosta ei pidä nähdä vain kuluna, vaan myös mahdollisuutena, Andor painotti.
Hän myös korosti innovaatioiden merkitystä ja niitä ei saada aikaan ilman koulutusta.