Jaakonsaari kysyi komissiolta sikaflunssarokotteesta

Ajankohtaista 10:22

Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari on jättänyt Euroopan komission vastattavaksi Pandemrix-rokotteen ja sikainfluenssan yhteyttä sekä komission roolia koskevan kirjallisen kysymyksen.


Jaakonsaaren kysymys:


– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti Suomessa 24. elokuuta 2010, että Pandemrix-rokotukset keskeytetään, kunnes on selvitetty perusteellisesti, onko rokotuksilla yhteyttä narkolepsia-tapausten lisääntymiseen.


– Suomen viranomaiset ovat päättäneet tutkia asiaa ja suosittavat varotoimenpiteenä Pandemrix-rokotteen käytön keskeyttämistä maassa.


– Euroopan komissio on tämän johdosta pyytänyt Euroopan lääkevirastoa (EMA) käynnistämään tutkimuksen sen selvittämiseksi, onko Pandemrix-rokotusten ja narkolepsian välillä yhteyttä eli onko mahdollisesti kyseessä erittäin vakava haittavaikutus.


– Mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt varmistaakseen, että Pandemrix-tutkimus tehdään mahdollisimman pikaisesti, avoimesti ja tehokkaasti siten, että noudatetaan tiukimpia riippumattomuutta ja tieteellistä asiantuntemusta koskevia vaatimuksia ja vältetään kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EU:n virastojen työn päällekkäisyys?


– Koska uusi influenssakausi on lähestymässä, onko komissio ryhtynyt uusiin toimenpiteisiin tai tehostanut toimenpiteitä mahdollisen pandemian torjumiseksi aikaisempaa tehokkaammin?