Jaakonsaari kritisoi EU:n työ- ja oleskelulupauudistusta

Ajankohtaista 20:15

Euroopan komission direktiiviehdotus EU:n ulkopuolisista maista tulevien työntekijöiden lupakäytännön uudistamiseksi on Liisa Jaakonsaaren mielestä epätasa-arvoinen. Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa maanantai-iltana puhunut Jaakonsaari ilmaisi huolensa erityisesti siitä, että tasavertaisen kohtelun ulkopuolelle jäävät mm. kausityöntekijät ja yrityksen sisäisen siirron saaneet.


Liisa Jaakonsaaren puhe Euroopan parlamentin täysistunnossa 13.12.


– Euroopassa ovi on aina käynyt tiuhaan tahtiin. Vuosikymmeniä Euroopasta on lähdetty pakoon köyhyyttä ja poliittista vainoa. Nyt Eurooppa sen sijaan houkuttelee vakaudellaan.


– On hyvä, että sääntöjä EU:n alueella yhtenäistetään ja laillisen maahanmuuton sääntöjä yksinkertaistetaan siten, että oleskelulupa ja työlupa yhdistetään yhdeksi luvaksi.


– Komission lähestymistapa maahanmuuttoon ei kuitenkaan ole viisas, sillä sen valitsema sektorikohtainen lähestymistapa maahanmuuttoon takaa eri oikeuksia eri ryhmille.


Maahanmuuttosäädökset alkavat muistuttaa viidakkoa ja jopa asiantuntijoiden on vaikea nähdä tämän viidakon läpi: EU:n ja monen kolmannen maan välillä on olemassa kahdenkeskisiä kauppasopimuksia, joiden puitteissa palveluntarjoajat voivat lähettää työntekijöitä. On lähetettyjä työntekijöitä, on sinisellä kortilla tulevia työntekijöitä, on tutkijoita, kausityöntekijöitä, yrityksen sisäisellä siirrolla tulevia jne. Miksei komissio voi soveltaa samoja sääntöjä kaikkiin työntekijöihin?


Näen ongelmallisena sen, että tämän direktiivin tasavertaisen kohtelun ulkopuolelle jäävät lukuisat maahanmuuttajaryhmät, kuten kausityöntekijät tai yrityksen sisällä siirron saaneet työntekijät. Yhtäläiset oikeudet tulisi olla kaikilla, riippumatta siitä, minkä värisellä paperilla tai minkä ohjelman puitteissa he saapuvat Eurooppaan.

Ohjenuoran tulisi aina olla tasavertainen kohtelu. Ei ole perusteltua, että tasavertainen kohtelu koskee ainoastaan tiettyjä ihmisiä ja toiset jäävät sen ulkopuolelle. S&D-ryhmä  on jättänyt tässä hengessä muutosesityksiä, joiden toivon saavan tämän parlamentin hyväksynnän huomisissa äänestyksissä.


Itse toimin työllisyysvaliokunnan lausunnonantajana sisäisen siirron direktiivissä. Näen ongelmallisena sen, että yritysten sisäisen siirron perusteella maahan tuleviin sovellettaisiin lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Käytännössä eri jäsenmaissa voidaan joillain aloilla työskennellä jopa kolme vuotta erilaisilla työehdoilla ja palkoilla kuin maassa pysyvästi asuvat työntekijät. Lähetettyjen työntekijöiden työehdoissa on jo nyt ollut epäselvyyksiä EU:ssa.


Parlamentti äänestää yhdistemäluvasta tiistaina.