Jaakonsaari: Koulutukseen panostus ”hyvää velkaa”

Ajankohtaista 11:20

Talouskriisiin lääkkeitä etsinyt Euroopan parlamentin erityisvaliokunta on saanut työnsä valmiiksi. Valiokunta pitää välttämättömänä EU:n budjetin kasvattamista, jotta tulevan kasvun ja työllisyyden edellytykset voitaisiin turvata. Valiokunnan mielestä EU:n budjetin pitäisi kasvaa vähintään 5%.
– Erityisesti tarvitaan Euroopan tasoista yhteispanostusta tutkimukseen, infrastruktuurin parantamiseen sekä energiaprojekteihin. Kun jäsenvaltiot säästävät ja tasapainottavat talouttaan, on EU:n omalta osaltaan vauhditettava kasvua, toteaa talouskriisivaliokunnan varapuheenjohtaja Liisa Jaakonsaari.

– Valiokunta otti myös myönteisen kannan ns. eurobondeihin ja kansainväliseen varainsiirtoveroon. Globaalilla tasolla valiokunta ehdottaa G 20:n kehittämistä uudeksi globaalitason ”talouden turvallisuusneuvostoksi” ( Economic Security Council), jotta poliittinen järjestelmä voisi saada otteen globaalin talouden epätasapainottomuuksista.

– Mielenkiintoinen ”uutuus” valiokunnan ehdotuksissa on uusi porkkana kannustaa jäsenvaltioita panostamaan koulutukseen. Ehdotamme, että koulutukseen budjetoituja varoja ei otettaisi huomioon, kun komissio tarkkailee ja sanktioi jäsenmaiden velkakehitystä. Näin nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen määriteltäisiin ”hyväksi velaksi”.

Erityisvaliokunta suosittelee myös vahvempaa verotuksen koordinaatiota ja ehdottaa komissiota tekemään tarkat selvitykset ns. eurobondeista.

Kriisivaliokunnan ehdotuksista äänestetään Euroopan parlamentin heinäkuun täysistunnossa