Jaakonsaari: Koneille ei saa jättää tärkeitä arvovalintoja

Ajankohtaista 12:41

Jaakonsaaren algoritmeja käsittelevä pilottihanke hyväksytty EU:n 2017 budjettiin

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi 28.9.2016 europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren algoritmeja ja digiyhteiskuntaa käsittelevän pilottihankkeen Euroopan unionin vuoden 2017 talousarvioon. Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat lopullisesta budjettikompromissista syksyn aikana.

Algoritmit ovat digiyhteiskuntamme rakennuspalikoita ja tärkeä osa monien palveluntarjoajien palveluita. Algoritmit eivät kuitenkaan ole neutraaleja ja tietoisuus algoritmeista ja niiden vaikutuksesta tiedon vapaaseen kulkuun on vähäistä. Esimerkiksi sosiaalisen median jättiläiset kuten Facebook keräävät käyttäjistään suuria määriä yksityiskohtaista tietoa algoritmien avulla ja suodattavat sen perusteella käyttäjille suunnatun sisällön.

– Ihmisten luottamuksen säilyttäminen digimurroksessa on tärkeää. Tietoisuus perusasioista on olennaista, jotta voimme jatkossakin kuluttajina tehdä harkittuja valintoja. Koneille ei saa jättää tärkeitä arvovalintoja, korostaa europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.

Euroopan unionilla ei vielä ole algoritmeja koskevaa politiikkaa. Pilottihankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta algoritmeista ja arvioida niiden mahdollisia negatiivisia ja positiivissa vaikutuksia innovaatioihin, avoimuuteen, yksityisyyteen ja demokratiaan digitaalisessa yhteiskunnassa.

– Pilottihanke lisää tietoa ja tietoisuutta algoritmien roolista digiyhteiskunnassa ja tuo esille eettiset kysymykset kuten vapaus ja tekniikan neutraalisuus. Itseoppivat algoritmit hallitsevat tulevaisuudessa digitalisaatiota, joten sopiva EU-tason politiikkaratkaisu täytyy löytyä, toteaa Liisa Jaakonsaari.

Avoimuuden ja luottamuksen lisäämiselle on tarvetta myöskin Euroopan komission mielestä, joka on antanut tukensa hankkeelle. Pilottihanke sai laajaa tukea myös muilta suomalaisilta ja saksalaisilta europarlamentaarikoilta. Hankkeen budjetti on 600,000 euroa kahdelle vuodelle.