Jaakonsaari: Itämeren alusjätevesikiellon toimeenpanoa kiirehdittävä

Ajankohtaista 13:00

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) on lähettänyt alusjätevesikiellon toimeenpanosta kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle. Jaakonsaari tiedustelee komission aikomuksia edistää kiellon toimeenpanoa.

Itämeren pääsatamissa on alusjätevesien purkupiste, jonka käyttö on Pietaria lukuun ottamatta ilmaista. Itämeren suojelukomission tekemästä raportista selviää, että suurin osa alueella liikkuvista risteilijöistä ei kuitenkaan tyhjennä käymälä- ja muita käyttövesiään satamiin, koska tähän ei ole laillista velvollisuutta. On järjetöntä saastuttaa luontoa ja erityisesti tilanteessa jossa se ei olisi missään tapauksessa välttämätöntä, kun kaikki edellytykset jätteiden asianmukaiselle käsittelylle ovat jo saatavilla, Jaakonsaari toteaa.

Risteilyalusten jätevesien laskeminen mereen kuormittaa alueen herkkää ympäristöä ja sitä tulisi säädellä ja valvoa yhtä tehokkaasti kuin meren rannikkoalueilla. Erinäiset viranomaistahot ovat yrittäneet muuttaa tilannetta jo vuosikausia. Esimerkiksi kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, Itämeren suojelukomissio ja WWF ovat jo pitkään ajaneet alusjätevesikiellon toimeenpanoa. Asia ei  kuitenkaan ole useista yrityksistä huolimatta edennyt lainsäädäntöön Itämeren maiden erimielisyyksistä johtuen.  On hälyttävää, että tällainen luonnon saastuttaminen voi jatkua ilman että siihen puututaan lainsäädännön keinoin.