Jaakonsaari: Eurooppalaisella demokratialla historiallinen päivä

Ajankohtaista 13:38

– Eurooppalaiselle demokratialla on tänään ollut historiallinen päivä, kun EU sai viimein uuden komission ja parlamentti samalla kansanvaltaa lisäävän uuden sopimuksen, arvioi Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari ( sd) tänään Strasbourgissa parlamentin hyväksyttyä selvin numeroin (488- 137) uuden komission.

– Komission hyväksymiseen mennyt puoli vuotta oli liian pitkä aika siihen nähden, että elämme tällä hetkellä Euroopan taloushistorian syvimmän kriisin aikaa ja tarvitsemme kiireesti eurooppalaisia ratkaisuja. Prosessi vahvisti kuitenkin komissiota ja parlamenttia instituutioina. Pöytä on nyt putsattu ja voimme vihdoin aloittaa työt.

Täysistunnossa hyväksyttiin komission lisäksi myös parlamentin ja komission välinen lisäsopimus, joka tuo parlamentille merkittäviä lisäoikeuksia.

– Uusi komissio sitoutuu liittämään aloitteisiinsa avoimia ja riippumattomia vaikutusarvioita, jotka tutkivat ja ennakoivat sosiaalisia vaikutuksia. Tämä on tärkeää, kun EU käsittelee esim. työaika- ja lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä.

– Avoimet vaikutusarviot ympäristön osalta tulevat parantamaan myös ympäristölainsäädännön tasoa. Vihreiden päätös äänestää komissiota vastaan oli tässä(kin) valossa käsittämätöntä vastuunpakoilua ja populismia, Jaakonsaari ihmetteli.

Lisäsopimus antaa parlamentille epäsuoran oikeuden lainsäädäntöaloitteeseen. Jos parlamentti vaatii lainsäädäntöä asiasta, komission on vastattava aloitteeseen kolmen kuukauden sisällä ja jos se suhtautuu siihen myönteisesti, komission on laadittava asiasta lainsäädäntöaloite vuoden sisällä.

– Lisäsopimuksen mukaan parlamentti on tiedonsaannin ja edustamisen suhteen täysin tasavertainen ministerineuvoston kanssa. Enää ei pidetä suljettuja kokouksia ilman parlamentin edustusta. Parlamentti pääsee jatkossa tenttaamaan yksittäisiä komissaareja myös kesken kauden. Jos parlamentti on tyytymätön yksittäiseen komissaariin, se voi vaatia hänen erottamistaan, Jaakonsaari kiitteli.