Jaakonsaari: EU:n vahvistettava otettaan arktisessa politiikassa

Ajankohtaista 12:59

– EU:n rooli arktisessa politiikassa on heikko, mutta sitä mahdollisuus vahvistaa olemalla ympäristövaikutusten arvioinnin etulinjassa, arvioi Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari. Parlamentti hyväksyi torstaina linjauksensa EU:n arktisten alueiden politiikaksi.
– Arktisilla alueilla on neljännes maailman vielä löytymättömistä luonnonvaroista kuten öljystä, kaasusta ja monista mineraaleista, joten ei ihme, että arktinen politiikka on nousemassa kansainvälisen politiikan keskiöön. Ilmastonmuutos ja kilpailu arktisista luonnonvaroista liittyvät toisiinsa, mutta kehityksen varsinainen vauhdittaja on globaali maailmantalous, Jaakonsaari toteaa.

– EU:n pitää saada pysyvän tarkkailijan asema Arktisessa neuvostossa. Neuvostoon ei kuitenkaan mennä ”raamit kaulassa”, vaan rakentavalla diplomatialla ja pitkäjänteisellä osallistumisella arktiseen tutkimukseen. Arktista neuvostoa pitää vahvistaa, sillä se on ainoa elin, jossa myös alkuperäiskansat ovat mukana päätöksenteossa. Jaakonsaari painottaa.

– Suomen kannalta on tärkeää, että parlamentin mietinnössä kehotetaan komissiota kiirehtimään Arktisen informaatiokeskuksen perustamista. Raportissa huomioidaan mahdolliseksi sijoituspaikaksi Lapin yliopisto Rovaniemellä.

– Arktinen alue tulee olemaan testi ja malli pystymmekö toimimaan yhdessä vai synnytämmekö uusia ristiriitoja. Vastuullinen ja varovainen luonnonvarojen hyödyntäminen on tärkeää, jotta välttyisimme ”Eldorado-ilmiöltä” ja luonnonkatastrofeilta.