Jaakonsaari: EU:n selvitettävä harmaan talouden ja pimeän työn vaikutuksia jäsenvaltioiden talouskasvuun

Ajankohtaista 09:31

Liisa JAAKONSAARI

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (SD) on tehnyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee aikooko komissio selvittää pimeän työn osuutta ja vaikutuksia jäsenvaltioiden talouskasvuun sekä maahanmuuton suhdetta kyseiseen kehitykseen.

Jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot hyötyvät harmaasta taloudesta ja pimeästä työstä, joka voi olla kyseiselle maalle kilpailuetu ja yksi talouskasvun lähteistä. Usein pimeää työtä teetetään heikommassa asemassa olevilla, kuten maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla.

– Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä entistä enemmän toimenpiteitä, kuten seurantaa, arviointia ja tarvittaessa tarkastuksia, jottei heikommassa asemassa olevien oikeuksia poljeta talouskasvun kustannuksella, toteaa Jaakonsaari.

Komissio totesi vastauksessaan Euroopan unionin perustaneen hiljattain pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin. Foorumi tehostaa osaltaan jäsenmaiden toimintaa jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä sekä parantamaan lainsäädännöllistä valvontaa.

– Foorumi edistää tietojen vaihtoa ja keskinäistä oppimista, mutta mahdollisten väärinkäytösten torjumiseksi tarvitaan kuitenkin vielä syvempää ja koordinoidumpaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, sanoo Jaakonsaari.