Jaakonsaari: EU-budjetin leikkaus olisi suonenisku Suomen aluetukirahoille

Ajankohtaista 09:14

EU:n seuraavan pitkän aikavälin rahoituskauden (2014-2020) neuvotteluja käydään europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren mukaan Suomen kannalta huolestuttavissa tunnelmissa.


– Ilmassa on riski, että tietyt jäsenmaat käyttävät talouskriisiä keppihevosena leikata EU:n budjettia, Jaakonsaari totesi Pohjolan demaritapaamisessa Kittilässä lauantaina. Jaakonsaari on Euroopan parlamentin kantaa rahoituskehykseen valmistelevan erityisvaliokunnan jäsen.


– Suomen hallituksen ei pidä olla mukana tässä porukassa. EU-budjetin leikkaaminen ei ole missään nimessä Suomen etujen mukaista, sillä se merkitsisi suoneniskua aluetukirahoille. Leikkaukset rappaisivat näin erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomea.


– Suomessa on tällä viikolla levitetty virheellistä tietoa, että aluetukirahat olisivat turvassa leikkauksilta. Näin ei ole. Sen sijaan usealta taholta – mm. Euroopan parlamentin puolalaisen puhemiehen Jerzy Buzekin suulla – on vakuutettu, että maataloustukiin ei kosketa.


– On ymmärrettävää, että jäsenmaat leikkaavat omia budjettejaan tälle ja ensi vuodelle, mutta tämä ei saa olla tekosyy leikata tulevaisuuden EU-budjettia. Olisi typerää ja lyhytnäköistä sitoa Euroopan kädet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi tämän päivän tilanteen valossa. Eikä ole hyväksi millekään jäsenmaalle, että teemme pitkän aikavälin päätöksiä tässä ja nyt huonon ilmapiirin vallitessa, Jaakonsaari muistutti.


– EU:n pitää keskittyä tulevaisuuden Eurooppaan ja pitkän aikavälin projekteihin, jotka tuottavat lisäarvoa kaikille jäsenmaille. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon tarvitsemme kipeästi lisäresursseja samoin kuin suuriin infrastruktuurihankkeisiin, Jaakonsaari painotti.


EU:n budjetti tälle vuodelle on 144 mrd €. Se on noin prosentin jäsenmaiden BKT:sta. Suomen nettojäsenmaksu EU:lle oli v. 2008 n. 60 €/kansalainen.