Jaakonsaari erityisvaliokunnan puheenjohtajistoon

Ajankohtaista 11:58

Liisa Jaakonsaari (sd) on valittu Euroopan parlamentin rahoitus- ja talouskriisiä käsittelevään erityisvaliokuntaan. Jaakonsaari on varsinaisista jäsenistä ainoa suomalainen.

Jäseniä valiokunnassa on kaikkiaan 45, ja sen toimikausi on 12 kuukautta.

Valiokunnan tehtävänä on selvittää, miten EU ja jäsenmaat ovat onnistuneet toimissaan talouskriisin taltuttamiseksi. Sen on myös määrä tehdä ehdotuksia rahamarkkinoiden vakauttamiseksi pitemmällä tähtäimellä.

Valiokunta osallistuu parlamentin pysyvien valiokuntien lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja.

Tehtäviin kuuluvat myös ns. kuulemistilaisuudet, joissa on mukana muun muassa työmarkkinajärjestöjen, yritysten, tiedeyhteisöjen, hallitusten ja kansallisten parlamenttien edustajia.

– Rahoitus- ja talouskriisistä on jo tehty paljon selvityksiä. Valiokunnan haasteellinen tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia. Onneksi meillä on käytössämme Euroopan parhaat asiantuntijat, Jaakonsaari toteaa.

Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston. Jaakonsaari on parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ehdokas varapuheenjohtajaksi.