Jaakonsaari: Asiat Barroson henkilöä tärkeämpiä

Ajankohtaista 08:28

Sisältöasiat nousivat esille, kun Euroopan komission puheenjohtajaehdokas Jose Manuel Barroso oli kuultavana parlamentin S&D-ryhmässä tällä viikolla.

– Nyt kun Barroso on vihdoin esittänyt poliittisen ohjelmansa, voimme puhua sisältöasioista. Ohjelmassa on oikeita painotuksia mm. sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi, mutta dokumentti jää teoreettiseksi. Vaadimme Barroson komissiolta konkreettisia tekoja talouskriisin taltuttamiseksi, työttömyyden nujertamiseksi sekä sosiaalisemman Euroopan rakentamiseksi, parlamentin S&D-ryhmän jäsen Liisa Jaakonsaari sanoo.

S&D-ryhmä ei ollut heinäkuussa valmis tukemaan Barrosoa, koska hän ei ollut tehnyt minkäänlaista poliittista aloitetta parlamentin suuntaan. Jaakonsaaren mielestä S&D-ryhmä käynnisti tärkeän prosessin, kun se lykkäsi jäsenmaiden yksimielisen komission puheenjohtajaehdokkaan Barroson valintaa.

– Euroopan parlamentin SD-ryhmä vaatii, että tulevalla lainsäädäntökaudella komissio ottaa kokonaan uuden suunnan Euroopalle. Sen tulee saattaa työaikadirektiivi sekä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi kuntoon. Lisäksi sen täytyy liittää sosiaalinen vaikutusarvio keskeisiin lainsäädäntöesityksiin.

– Eurooppalaisen solidaarisuuden peruspilarina tulisi olla, että maassa maksetaan samasta työstä sama palkka eikä työntekijöiden polkumyyntiä sallita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa viimeaikaiset tapahtumat kuten Laval-tuomio, ovat turhaan nostattaneet Eurooppa-vastaista mielialaa. Komission omassa intressissä on korjata puutteet ja palauttaa kansalaisten usko Eurooppaan, Jaakonsaari painottaa.