Jaakonsaaren algoritmihankkeelle lisärahoitusta EU:n ensi vuoden budjetista

Ajankohtaista 14:54

Liisa JAAKONSAARI

Euroopan parlamentti äänesti tänään Euroopan unionin vuoden 2018 talousarviosta. Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren (sd.) laatima algoritmien avoimuutta edistävä hanke saa lisärahoitusta ensi vuodelle.

Algoritmihankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta algoritmien roolista digitaalisessa yhteiskunnassamme, selvittää algoritmien mahdollisia vaikutuksia tiedon vapaaseen kulkuun, demokratiaan ja laajemmin yhteiskuntaan sekä ehdottaa ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja Euroopan tasolla. Hanke keskittyy etenkin verkkoalustojen kuten hakukoneiden, sosiaalisen median, markkinapaikkojen, sovellusten jakelualustojen ja viestintäpalvelujen algoritmeihin.

– Algoritmeilla on valtaa. Ne muokkaavat ja suodattavat tietovirtoja, ostavat ja myyvät pörssissä ja tekevät päätöksiä. Algoritmien avoimuutta on lisättävä, jotta käyttäjät ymmärtävät, miten heille esitetyt tiedot on suodatettu, muokattu tai yksilöllistetty ja mihin tekoälysovellusten päätökset perustuvat, toteaa Liisa Jaakonsaari.

Algoritmit ja tekoäly ovat oleellinen osa digivallankumousta ja niiden tuomat mahdollisuudet ovat valtavat. Algoritmit ovat jo osa jokapäiväistä elämäämme. Ne eivät kuitenkaan ole neutraaleja, vaan voivat voimistavaa niin sanottuja informaatiokuplia ja myös automatisoitu päätöksenteko voi syrjiä.

– Medianlukutaidon lisäksi sosiaalisen median lukutaitoon tulee panostaa, jotta tiedostamme paremmin informaatiokuplien loukut. Algoritmit tarjoavat meille yhtä totuutta, mutta on tärkeää muistaa, että Google, Facebook ja YouTube yksilöllistävät käyttäjille tietoa, korostaa Liisa Jaakonsaari.

Algoritmihankkeen tavoitteena on myös pohtia automatisoidun päätöksenteon eettisiä ongelmia.

– Etiikkaa ei voi opettaa algoritmeille. Siksi vastuu ja valvonta tulee säilyttää ihmisillä. Algoritmeja tulee voida tarkastella ja kuluttajilla tulee säilyä mahdollisuus kyseenalaistaa heitä koskevia päätöksiä, vaikka päätöksen takana olisi tekoälysovellus eikä ihminen, korostaa Liisa Jaakonsaari.

Algoritmihanke hyväksyttiin neuvoston ja parlamentin budjettineuvotteluissa viime vuonna ja käynnistettiin kesällä 2017. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 600,000 euroa. Komissio julkaisi hankkeesta tarjouspyynnön ja käsittelee parhaillaan saapuneita hakemuksia. Hankkeen tuloksia odotetaan vuonna 2018 tai 2019.

Komission julkaisema tarjouskilpailu algoritmihankkeesta

Komission verkkoalustoja koskevaa politiikkaa