Isoäitien käännytysten estäminen

Ajankohtaista 11:53

Kansanedustajat Kimmo Kiljunen (sd), Sirpa Asko-Seljavaara (kok), Merja Kyllönen (vas) ja Tarja Tallqvist (kd) ovat saaneet 80 kansanedustajan allekirjoituksen kaikista eduskuntaryhmistä Perussuomalaisten eduskuntaryhmää lukuun ottamatta kirjalliseen kysymykseensä ulkomaalaislain muuttamisesta ns. isoäitien käännytysten estämiseksi.

Kysymyksen tavoitteena on pikaisella aikataululla ulkomaalaislain sisällön uudistaminen siten, että yksittäisten, epäinhimillisten maasta käännyttämispäätösten täytäntöönpano saadaan estettyä.

Voimassa olevien ulkomaalaislain säännösten mukaan oleskelulupa voidaan pääsääntöisesti myöntää perhesiteen perusteella vain ydinperheen jäsenelle, johon eivät lain mukaan kuulu esimerkiksi aikuisten Suomen kansalaisen vanhemmat. Perheen huoltajan ollessa Suomen kansalainen oleskelulupa voidaan myöntää myös muulle läheiselle omaiselle. Edellytyksenä on, että omainen on joko täysin riippuvainen Suomessa olevasta ns. perheenkokoajasta tai että heidän tarkoitus on jatkaa aiempaa kiinteää perhe-elämää.

Näitä vaatimuksia on tulkittu viranomaisten taholta suppeasti eikä oleskelulupia ole juurikaan edellä mainitulla perusteella myönnetty. Korkein hallinto-oikeus sovelsi myös suppeata tulkintaa, kun se eväsi kahden Suomen kansalaisuuden saaneen henkilön lähisukulaisen, egyptiläisen Eveline Fadayelin oikeuden jäädä Suomeen. Venäläinen Irina Antonova ei saanut edes valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisuissa ei ole huomioitu, että nämä henkilöt ovat iäkkäitä ja terveydentilaltaan heikkoja, eikä heillä ole lähisukulaisia kotimaassaan.

Jo nykyinen laki antaa mahdollisuuden huomioida edellä mainitun kaltaisissa yksittäistapauksissa inhimilliset näkökohdat ja joustaa oleskeluluvan myöntämiskäytännöissä. Laintulkinta on kuitenkin mennyt toiseen suuntaan kuin lainsäätäjä on alun perin tarkoittanut. Siten asiaan on puututtava lainsäädäntöä muuttamalla.