Irlanti testaa hallituksen uskottavuuden

Ajankohtaista 15:22

SDP:n eduskuntaryhmä ehdotti 6.5. pikaisia keskusteluja hallituksen kanssa Kreikka-lainoituksesta. Edellytimme, että pankit ja sijoittajat, jotka ovat tehneet Kreikka-papereilla huomattavia voittoja, osallistuvat kriisin hoitoon. Edelleen eduskuntaryhmä piti välttämättömänä, että Suomen hallitus sitoutuu rahoitusjärjestelmän perusteelliseen muuttamiseen ja rahoitusmarkkinaveron toteuttamiseen. Vanhasen hallitus kieltäytyi useaan kertaan keskusteluista pankkien vastuun toteuttamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi.

Arvioimme toukokuussa, että Kreikka-tukipäätökset eivät tule riittämään markkinoiden rauhoittamiseen. Levottomuuden lisäännyttyä EU:n valtionpäämiehet ja valtiovarainministerit joutuivatkin kesällä kokoamaan uutta entistä laajempaa tukipakettia. Viime viikolla Irlanti joutui pyytämään rahoitustukea IMF:ltä ja EU:lta.

Viime viikon tapahtumat entisestään korostavat välttämättömyyttä uudistaa rahoitusjärjestelmää ja lisätä pankkien ja sijoittajien vastuuta ottamistaan riskeistä. Muussa tapauksessa synnytetään jälleen uusia ennakkopäätöksiä holtittomuuden palkitsemisesta ja lähestytään paitsi talouden moraalikadon myös moraalituhon tilannetta.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on katsonut, ettei eduskunnan tule antaa hallitukselle avointa valtakirjaa takauksiin ja suurten lainajärjestelyjen käynnistämiseen. Takuiden myöntäminen tulee tehdä aina tapauskohtaisesti ja niihin tarvitaan eduskunnan hyväksyntä. Konkreettisissa tukipäätöksissä edellytämme pankkien ja sijoittajien oman vastuun toteuttamista.

Irlannin rahoituskriisi osoittaa sosialidemokraattien viime kevään Kreikka-toimintalinjan oikeaksi. Ilman rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen perusteellisia muutoksia ja pankkien sekä sijoittajien vastuun toteuttamista rahoituskriisi toisensa jälkeen siirretään veronmaksajien vastuulle. Puoli vuotta Kreikka-päätöksen jälkeen hallituspuolueetkin ovat ryhtyneet puhumaan pankkien vastuusta ja vakuuksien tarpeesta. Näiden kantojen merkitys testataan nyt Irlannin tukipaketin yhteydessä.

Hallitukselta tarvitaan selkeää sitoutumista ja aloitteellisuutta rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistuksiin, rahoitusmarkkinaveron säätämiseen, pankkien ja sijoittajien vastuun toteuttamiseen. SDP pitää kestämättömänä, että Irlanti jatkaisi eurooppalaisten veronmaksajien lisärahoituksella alhaisen yritysverotuksen maana ja näin ylläpidettäisiin hyvinvointiyhteiskunnille haitallista verokilpailua. Nyt on tehtävä kaikki kestävän kasvun luomiseksi Eurooppaan. Tämä edellyttää rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uusimista.

SDP:n eduskuntaryhmä tekee päätöksen suhtautumisestaan hallituksen tiedonantoon Irlannin kriisin ratkaisusta sen mukaan, miten hallitus toteuttaa edellä mainitut tavoitteet Irlannin tukipaketissa.