Intohimoa herättävä aloite etenee – suomalaismepeille vahva rooli kellojen siirtelyn lopettamisessa

Ajankohtaista 15:51

Kellojen siirtelyn lopettamiseen tähtäävä lakialoite etenee Euroopan parlamentissa. Suomalaismepit nousevat käsittelyssä keskeiseen rooliin, kun europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Merja Kyllönen (vas.) saavat valiokunnissaan vastuulleen toimia ryhmiensä neuvottelijoina.

Euroopan komissio antoi lopullisen direktiiviehdotuksensa syyskuussa. Komissio esittää, että kellonaikojen siirtäminen EU:n jäsenmaissa päätyisi vuonna 2019. Esityksessä jäsenmaat saisivat itse päättää kumpaan aikaan haluaisivat jäädä uudistuksen astuttua voimaan.

Mepit korostavat, että kansalaiset ovat niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa tuoneet selkeästi esille tahtonsa luopua viisareiden kääntämisestä: EU:n kyselyssä yli 80 prosenttia 4,6 miljoonasta vastaajasta halusi kellojen siirtelyn päättyvän.

– Lakiuudistus on kansalaispalautteen perusteella poikkeuksellisen tärkeä, suomalaismepit katsovat.

Ihmisten intohimosta asiaa kohtaan kertoo myös Suomen liikenne- ja viestintäministeriön otakantaa.fi-sivustolla järjestämä kysely, jossa tiedusteltiin, tulisiko Suomen valita pysyväksi ajakseen talvi- vai kesäaika. Sivusto kaatui heti ministerin kerrottua asiasta julkisuuteen. Sittemmin äänestys saatiin toimimaan ja sen päättyessä jopa 677 337 suomalaista oli käynyt antamassa äänensä. Kesä- ja talviaikaa kannatettiin varsin tasaisesti.

– Asiantuntijat ovat huomauttaneet, miten ajan siirtely lisää liikenneonnettomuuksia ja on haitallista jopa terveydelle.

Direktiivin pääkäsittely on parlamentissa Merja Kyllösen edustamassa liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Lakiesitykseen ottavat kantaa myös Miapetra Kumpula-Natrin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta sekä Liisa Jaakonsaaren edustama sisämarkkinoita ja kulutussuojaa käsittelevä valiokunta. Suomalaismepit ovat kussakin valiokunnassa vastuussa omien poliittisien ryhmiensä kantojen muodostumisesta.

Asiaa käsitellään nyt parlamentissa ripeällä aikataululla. Mikäli uudistus halutaan voimaan jo ensi vuonna, pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyä se viimeistään maaliskuussa. Komissio ehdottaa, että kukin jäsenmaa antaa puolestaan viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa.

– Jotta kansalaisten toiveet saadaan toteutettua, pitää nyt kääriä hihat, suomalaismepit painottavat yhdessä tuumin ja ovat valmiita nopeaan työskentelyyn.