”Integrering förutsätter att både invandrare och finländare anpassar sig”

Ajankohtaista 06:00

 

Integreringen blir lättare om det omgivande samhället deltar i processen och accepterar att invandraren är en del av arbetsgemenskapen och andra gemenskaper. Det råder en växelverkan i båda riktningarna mellan integrering och den allmänna opinionen. En tolerant inställning underlättar integreringen och en lyckad integrationsprocess förbättrar inställningen till invandrare, säger riksdagsledamot Filatov.
 
I en bra arbetsgemenskap råder mångfald. Där finns unga och äldre, människor av olika kön och med olika etniska och kulturella bakgrunder.  
 
– En fungerande arbetsgemenskap stöder var och ens individuella färdigheter och hjälper arbetstagaren att hitta arbetsuppgifter, som lyfter fram deras talang och kunnande på bästa möjliga sätt. I en bra arbetsgemenskap skapar ett samarbete präglat av mångfald kreativt utvecklingsarbete och nya innovationer.
 
Kvinnornas roll och ställning varierar mycket mellan olika kulturer. Lönearbete är för många flyktingkvinnor ett uteslutet alternativ. Familjerna har ofta många barn och värderingarna i familjen tillåter inte att kvinnorna utbildar eller sysselsätter sig. 
 
– I Finland tillhör kvinnornas lönearbete den normala vardagen och kvinnornas sysselsättning har en viktig betydelse för familjernas utkomst. Det här måste beaktas i invandrarfamiljer, påminner Filatov.
 
Filatov talade vid Finlands Afghanistan-samfunds seminarium om yrkesutbildning och sysselsättning i Tavastehus lördagen 28.5.