Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ilmari Nurminen: SDP tarjoaa hallitukselle 12 keinoa luoda lisää kesätyöpaikkoja

Ajankohtaista 16:07

SDP on jättänyt tänään pääministeri Juha Sipilälle ja valtioneuvostolle kirjelmän, joka sisältää kahdentoista kohdan toimenpideohjelman nuorten kesätyöpaikkojen määrän kasvattamiseksi. SDP:n Kesäduunialoitteen vastaava, kansanedustaja Ilmari Nurminen painottaa, että kesätyöpaikka on monelle nuorelle paitsi askel aikuisuuteen, myös mahdollisuus astua ensimmäistä kertaa työmarkkinoille.

– Alle 25-vuotiasta nuorista 33 400 on tällä hetkellä työttömänä. Nuorten mahdollisuuksia heikentävät myös viime vuosien merkittävät koulutusleikkaukset. Kesäduuni on nuorelle mahdollisuus rakentaa itselleen realistinen kuva työelämästä ja työelämän pelisäännöistä.

Kesätyö ei ole ainoastaan nuoren itsensä etu, vaan se on keino lisätä eri alojen tunnettuutta. Nuoren palkkaaminen kesäksi töihin on monella työpaikalla myös satsaus tulevaan.

SDP:n kaksitoista keinoa on jaettu kolmeen toiminnan tasoon, joissa valtiolla, kunnilla ja elinkeinoelämällä on kaikilla omat vastuunsa. Nurminen pitää tärkeänä, että työhön tartutaan yhdessä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden on mahdollista vaikuttaa kesätyöpaikkojen määrään.

– Haluamme, että hallitus neuvottelee sitoumuksen yhteistyössä elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen kuntaliiton ja kolmannen sektorin kanssa kesätyöpaikkojen lisäämiseksi. Hallituksen on myös tarjottava kunnille tähän taloudellista tukea. Konkreettisina toimina ehdotamme, että kouluopetuksessa voisi suorittaa esimerkiksi hygieniapassin ja työturvallisuuskortin.

– Meillä on kymmeniä tuhansia nuoria työttömiä. Jokainen heistä ansaitsee mahdollisuuden päästä työelämään. Näillä keinoilla heidän kesätyöpaikkansa on askeleen lähempänä.

 

SDP:n esittämät toimenpiteet:

Yhteiskunnan toimenpiteet

 1. Maan hallitus ottaa kesäduuni nuorille aloitteen valtakunnan tason poliittisen valmisteluvastuun ja laatii esitykset valtion taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista kesäduuniohjelmaksi. Operatiivisista toimista voisi vastata OKM ja TEM. Hallituksen tulisi tukea myös taloudellisesti kuntien mahdollisuuksia järjestää nuorille kesäduunipaikkoja esimerkiksi lisäämällä kuntien valtionosuuksia.
 2. Hallitus kutsuu koolle elinkeino- ja yrittäjäelämän järjestöt ja työmarkkinatoimijat, Kuntaliiton ja kolmannen sektorin toimijat tavoitteena allekirjoittaa kesäduunivetoomus ja yhteistyösitoumus kesätyöpaikkojen avaamiseksi nuorille
 3. Selvitetään, onko laissa nuorten työntekijöiden suojelusta sellaisia kohtia, joilla voitaisiin helpottaa nuorten kesäduuniin pääsyä – työturvallisuudesta vaaralliseksi luokiteltavista töistä ja yötyö – säädöksistä tinkimättä.
 4. Kuntaliitto laatisi omat suositukset kunnille käsitellä ja tehdä konkreettisia esityksiä kuntien roolista nuorten kesäduunipaikojen aikaansaamiseksi

Elinkeinoelämän toimenpiteet

 1. Pitkät perinteet omaava tienaa xx euroa – jatketaan ja vaikuttavuutta lisätään. Taloudellisen Tietotoimiston rooli on ollut tässä työssä tärkeä ja tuloksellinen
 2. EK ja muut elinkeino- ja työnantajajärjestöt laativat yksityiskohtaisemmat suositukset jäsenyrityksilleen tienaa xx euroa –kampanjan toteuttamiseksi
 3. Työmarkkinajärjestöt ja toimialakohtaiset liitot laativat yhteiset ohjeet/suositukset ja tietoa kesätyön pelisäännöistä mukaan lukien työsuojeluvelvoitteet
 4. Palkansaajaliike (SAK) jatkaa perinteistä neuvontapalvelua nuorille kesätöistä

Kunta- ja paikallistason toimenpiteet

 1. Kunnallisissa päätöksentekoelimissä (hallitus –valtuusto) otetaan käsittelyyn oman palkkakunnan nuorten työllisyystilanne yleisesti ja toimenpiteet kesätyöpaikkojen turvaamiseksi. Kunnat kokoavat paikalliset mm. yrittäjien, järjestöjen ja koulujen edustajat kuntakohtaisesti kesäduuni nuorille -hankkeen rakentamiseksi. Moni kunta on jo ottanut käyttöön nuorten kesätyöpaikkoja tukevan kesätyösetelin. Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni kunta voisi ottaa setelin käyttöön.
 2. Eri koulutusasteen koulujen ja opiskelijoiden edustajat laativat yhteisen suunnitelman arkitoimista ja ideoista nuorten kesätyöpaikkojen saamiseksi. Nuorille tarjotaan keväisin mahdollisuus vierailla eri työpaikoilla ja selvittää kesäduunin saannin edellytyksiä. Koulut voisivat järjestää nuorille kesätyöhakupäivän. Valittava päivä voisi olla yhteinen koko maassa.
 3. Kesätyöpaikan saannin helpottamiseksi tulisi ratkaista miten nuoret saisivat työturvallisuus- ja työhygieniapassin sekä mahdollisuuden ajokortin suorittamiseen. Sellaisen hankkiminen voitaisiin sijoittaa kouluopetuksen sisälle tai nuorille tarkoitettuihin ohjaamo-palveluihin. Moniin ammatteihin ja työtehtäviin vaaditaan juuri näitä passeja.
 4. SDP haluaa tällä aloitteella yhteistyössä muiden nuorten tulevaisuudesta ja työstä huolta kantavien kanssa nostaa nuorten kesäduuniasian yhteisen kansallistalkoiden asiaksi.