Ikääntyneiden hoitopolut kuntoon

Ajankohtaista 11:02

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson iloitsee hallituksen yksimielisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden muuttamisen tarpeesta ja lähtökohdista.

Peruspalveluministeri toteaa järjestelmän olevan osasyynä toimimattomiin hoitopolkuihin, joiden vuoksi toimintakyvyn vahvistaminen on usein jäänyt vaillinaiseksi ja pahimmillaan jopa laitostanut ikääntyneitä.

Hänen mukaansa byrokratia ja jäykät ihmisen sivuuttavat käytännöt saadaan nyt siivottua.

– Oikea-aikainen hoito ja kuntoutus ovat ydinasioita iäkkäiden hyvinvoinnin kannalta. Nykyisessä kolmiportaisessa ja sirpaleisessa järjestelmässä hoitokokonaisuudet eivät toteudu niin kuin pitää. Tämä on inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätöntä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta on valmisteltu peruspalveluministerin alaisuudessa. Hänen nimeämänsä työryhmä on jättämässä uudistuksen väliraportin vielä kesäkuun aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen lähtökohdista päästiin kuitenkin yksimielisyyteen jo hallituksen tiistaisessa iltakoulussa.

– Uudistuksen ydin on sosiaali- ja terveydenhuollon paremman yhteyden luomisessa sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aidan kaatamisessa. Ihmisille tämä näyttäytyy byrokratian vähenemisenä, hoitopolkujen toimivuuden parantumisena ja vahvistuneina lähipalveluina. Näistä lähtökohdista on ilo saada viedä uudistusta kuntakenttään käsi kädessä kuntauudistuksen kanssa, sanoo sosiaali- ja terveyspoliittisen rakenneuudistuksen vastuuministeri Guzenina-Richardson.