Ihmisyys takaisin politiikkaan

Ajankohtaista 07:47

SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantolan mukaan poliitikkojen on kiinnitettävä enemmän huomiota talouslaman seurauksiin lapsiperheissä.


– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus edellisen laman lapsista on poikkeuksellisen surullista luettavaa. Politiikan tehtävä on nyt varmistaa, että nykyisen talouslaman jäljistä suoriudutaan huomattavasti paremmin. Ihmisyyden kunnioittaminen on otettava politiikan ykkösasiaksi.

Keskeisessä roolissa tässä työssä ovat Kantolan mukaan neuvoloiden ja koulujen palvelut.
– Perheiden haasteisiin vastaaminen edellyttäisi neuvoloihin tarvittaessa myös psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluja.

– Erityisen tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä olisi, että jokaiseen kouluun saataisiin oma kokopäiväinen terveydenhoitaja. On sekä inhimillisesti että taloudellisesti huomattavasti tehokkaampaa ehkäistä syrjäytymistä ennakolta kuin hoitaa sen seurauksia jälkeenpäin.

Kantola huomauttaa, että tuloerojen kasvu osaltaan kärjistää ongelmia.
– Kaikkein heikommassa asemassa olevien perheiden ja lasten elämää olisikin helpotettava parantamalla perusturvaa, jotta tuloerojen kasvu ja yhteiskunnan eriarvoistuminen saataisiin pysäytettyä.

THL:n torstaina julkaiseman tutkimuksen mukaan huono-osaisuus edellisen laman jäljiltä on periytynyt voimakkaasti lama-ajan lapsille. Vanhempien pitkään kestänyt riippuvuus toimeentulotuesta näkyy seuraavan sukupolven toimeentulotukiriippuvuutena. Laman ikävistä seurauksista kertoo myös se, että tutkimuksen mukaan joka neljännellä vuonna 1987 syntyneellä on tilillään rikoksia, joka viidennellä mielenterveysongelmia ja joka kuudennelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto.