Ihmisoikeusselonteko vaikenee paljosta olennaisesta

Ajankohtaista 11:19

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko vaikenee paljosta olennaisesta

Hallituksen ylevät kirjaukset kehitysyhteistyöstä jäävät selonteossa ontoiksi. Vastikään budjettiriihessä saimme kuulla, että kotimaisia pakolaisten vastaanottokuluja ryhdytään yhtäkkiä laskemaan kehitysavuksi.

Laskutavan muutos ei auta yhtään niitä kehityshankkeita, joita köyhissä maissa toteutetaan. Varat eivät päädy varsinaiseen köyhyyden vähentämiseen ja siksi tämä on selvää tilastojen kaunistelua. Samalla kun kehitysavun paisuttelu kasvaa, niin hallitus leikkaa budjettikehyksessä luvatusta varsinaisesta kehitysyhteistyöstä 60 miljoonaa euroa. Sosialidemokraatit edellyttävät, ettei kotimaista työllisyyspolitiikkaa ja kehitysyhteistyön rahoitusta aseteta vastakkain.

Selonteko vaikenee myös hallituksen valmisteilla olevista esityksistä ulkomaalaislain muutoksiksi. Olisi ollut tärkeää arvioida kaavailtujen muutosten vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Mitä merkitsee ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta se, että perheen yhdistäminen olisi suojeluperusteisen oleskeluluvan saaneelle jatkossa mahdollista vasta vuoden odottelun jälkeen? Miten esimerkiksi turvataan lapsen oikeuksien toteutuminen, jota Suomi sanoo edellyttävänsä kansainvälisessä pakolaispolitiikassa, kotimaassa tällaisten kiristysten jälkeen?

Uusimmat tiedot Suomen vanhustenhuollon tilanteista herättävät vakavan epäilyksen siitä, kykeneekö yhteiskuntamme turvaamaan ikääntyneen ihmisen perusoikeuksien toteutumisen. Tämä on ajankohtainen haaste, joka edellyttää nyt hallitukselta päättäväisiä toimia. Myös vanhusten huollon tilan puiminen jäi selonteossa korulauseiden tasolle.