Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Viisas hallitus on tasapuolinen ja tukee neuvotteluteitse löytyvää ratkaisua

Ajankohtaista 14:03

Perjantain mielenosoitus oli väkevä, tunnelmaltaan asiallinen ja päättäväinen viesti hallituksen pakkolakipakettia ja sopimusvapauden rajoittamista vastaan. mielenosoittajat kokivat lakipakentin sisällön epäoikeudenmukaiseksi erityisesti viikonloppu- ja vuorotyötä tekeviä palkansaajia kohtaan, joista merkittävä osa on naisia. Myös talousnobelisti Joseph Stiglitz kiinnitti terävästi huomiota leikkauspolitiikan kotimaista kysyntää ja sitä kautta työllisyyttä heikentäviin vaaroihin.

Talouspoliittisessa keskusteluissa tahdotaan helposti unohtaa kasvun tärkeimmät moottorit. Ne ovat korkea työllisyysaste ja osaaminen, Suomeen suuntautuvat investoinnit, viennin veto ja erityisesti tuottavuuden nostaminen. Tuottavuutta ei nosteta poliittisilla päätöksillä, vaan työelämässä tapahtuvalla hyvällä yhteistyöllä, ottamalla tuottavuuden  parantamisen ja tulokseen pohjautuvien palkkausjärjestelmien kehittäminen aidon paikallisen sopimisen kohteeksi. Valtakunnalliset, toimialakohtaiset työmarkkinaosapuolet voisivat tukea  kullakin toimialalla tuottavuuden työpaikkatasolla tapahtuvaa tuottavuuden nostamista.

Pelkään, että työmarkkinatilanteen kärjistyminen ja luottamukseen perustuvan yhteistyön haurastuminen ovat huonoja eväitä tuottavuuden nostamiseen arjen työelämässä.

Tuottavuuden loikka tehdään hyvällä yhteistyöllä työpaikoilla

Olisin erityisen arvokasta, jos työmarkkinaosapuolten kesken saadaan mahdollisimman pian käyntiin vakavat ja tuloksiin tähtäävät neuvottelut. Hallitus on jo tullut vahvasti osapuoleksi työnantajalle mieluisten tavoitteiden muodossa. Hallituksen tulisi tällaisissa asioissa olla aina tasapuolinen. Hallituksen tulisi nyt antaa se viesti, että neuvotteluissa myös työnantajapuolelta on kyettävä neuvottelemaan palkansaajapuolen esittämistä työntekijöiden turvaa lisäävistä toimista. Nyt työnantajat seuraavat keskustelua passiivisesti. EK voisi omilla vastaantulotoimillaan edesauttaa sitä, että heidän mainitsemistaan mustista päivistä tulisi työpäiviä. Uskottavuuden ja selkeyden vuoksi olisi hyvä, että palkansaajapuoli tulisi neuvottelupöytään yhdistävät, yhteiset ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet mukanaan.

On tärkeää muistaa, että viimeistään ensi syksynä neuvottelujen painopiste siirtyy järjestöjen pöytään. Nyt voidaan onnistuneilla neuvotteluilla edesauttaa syksyn työmarkkinaneuvotteluja tai vastaavasti pahimmillaan kärjistää niitä. 

Nyt on neuvottelujen aika

Hallituksen tiedonanto pakkolakipaketista on 30.9. Jos ennen sitä järjestöjen välillä avautuu uskottavat neuvottelut, kuten toivon, olisi viisasta, että hallitus ilmoittaisi, ettei se lähde valmistelemaan ja tuomaan hosumalla kaavailemiaan pakkolakiesityksiä eduskuntaan. Tämä viesti järjestöille saattaisi edesauttaa neuvotteluja.

Työttömyysturvaan mahdollisesti tehtävät muutokset, Harri Hietalan paikallisen sopimisen pelisääntöjä koskevat selvitykset sekä henkilöstön edustusta yritysten päätöksenteossa koskevat asiat tulisi ottaa osaksi toivottavasti nyt alkavia neuvotteluja. Näiden uudistusten valmistelu sopisi hyvin tähän aikataulukokonaisuuteen. Jos nämä asiat jätetään mahdollisesti neuvoteltavan paketin ulkopuolelle, on olemassa riksi, että pian ollaan taas juntturassa ja uusien ongelmien keskellä. Siksi olisi hyvä tarkastella näitä kokonaisuuksia samassa yhteydessä ja löytää niihin tasapainoiset ratkaisut.

Sopimusyhteiskunta on osoittanut aina voimansa vaikeissa paikoissa. Toivon, että näin käy nytkin.