Ihalainen: Valtionyhtiöiden johdon palkitsemiseen kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Ajankohtaista 11:18

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt 13.8.2012 kannanoton johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissä. Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen uuden kannanoton tiukentuneeseen linjaan. Kannanotossa korostuvat nyt palkitsemispolitiikan oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä koko henkilöstön palkitseminen.

Uusi kannanotto kiristää palkitsemisen ehtoja kaikissa valtion omistamissa yrityksissä. Bonustasoja tarkistetaan alaspäin ja lisäeläkkeisiin sekä sitouttamisbonuksiin otetaan kielteinen kanta. Kannanotto edellyttää yhtiöiden hallituksilta määrätietoisempaa tavoitteiden asettamista ja johdon palkitsemista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kannanotossa korostuu myös henkilöstön palkitsemisen ja motivoimisen tärkeys ─ koko henkilöstölle on taattava oikeudenmukainen osuus yhtiön hyvästä tuloksesta. Ihalainen korostaakin, että henkilöstörahastojen käyttö henkilöstön palkitsemisessa on suositeltavaa.

Palkitsemista tarvitaan jatkossakin, jotta valtionyhtiöillä on mahdollisuus kilpailla pätevistä johtajista ja avainhenkilöistä työmarkkinoilla. Samalla valtionyhtiöiden on kuitenkin näytettävä esimerkkiä siitä, että palkitseminen on kohtuullista ja perustuu tekijöihin, joihin yritysjohto voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Valtion tavoitteena on, että uusi ohjeistus vaikuttaisi palkitsemisen käytäntöihin ja avoimuuteen myös muissa yrityksissä.

Lue kannanotto johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissätästä.