Ihalainen: Vaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa tulee päivittää valtion aktiivisen omistajapolitiikan linjaukset

Ajankohtaista 08:47

SDP:n vaihtoehtobudjettiesitys sisältää esityksiä myös valtion aktiivisen omistajapolitiikan toteuttamiseksi.

Valtion omistajapolitiikalla tulee tukea elinkeinopolitiikan uudistamista ja uusiin innovaatioihin pohjautuvaa liiketoimintaa. On tärkeä torjua se, ettei Suomi ajautuisi tytäryhtiötaloudeksi ja pääkonttorikatoon. Valtion on säilytettävä määräysvalta sellaisissa valtioyhtiöissä, joissa omistajuudella turvataan valtion strategisia intressejä kuten huoltovarmuutta ja infrastruktuuria.

SDP:n tavoitteena on, että pk yritysten vientimahdollisuuksia tuetaan perustamalla erityisyhtiön – alustayhtiön – valtion ja yksityisen sektorin kumppanuudella. Myös pk-yrityksillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet kiinnittyä kansainvälisiin arvoketjuihin ja näin laajentaa Suomen viennin jalustaa.

Suurten ja pienten kasvuhakuisten yritysten välille tulisi luoda kumppanuuteen perustuvia, suurempiin hankekokonaisuuksiin perustuvia tarjouskilpailumalleja.

Perustetun Valtion kehittämisyhtiön Vake Oy:n tehtävät, toimenkuva ja työnjako muiden alan toimijoiden kanssa, kaipaa selkeyttämistä. Valtion omaisuuden myyntituloista, elinkeinopolitiikan monipuolustamisen rinnalla, osa tulisi sijoittaa tulevaisuusinvestointeihin.  Tällaisia investointeja ovat tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, osaamisen vahvistaminen ja infran parantaminen. On tärkeää nostaa Suomi jälleen innovaatiopolitiikan kärkimaaksi. Valtion omistajana tulee olla esimerkillinen henkilöstöpolitiikassa, tasa-arvon edistämisessä, yhteiskuntavastuussa ja ympäristöteoissa.

Seuraavassa hallitusohjelmassa tulee päivittää valtion omistajapolitiikan periaatteet ja tavoitteet aktiivisen omistajapolitiikan toteuttamiseksi sekä hahmottaa miten parhaiten yhteiskunta voi luoda edellytyksiä omilla päätöksillään investoinneille kotimaahan. Toimiva hyvinvointiyhteiskunta on myös hyvä jalusta yritystoiminnan kilpailukyvylle ja pärjäämiselle.