Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen: Tuottavuus ja kasvu syntyvät vain ottamalla työntekijät mukaan – minne unohtui tuottavuuden kehittäminen kasvun sampona?

Ajankohtaista 10:57

Lauri Ihalainen

Ensi vuoden budjettivalmistelujen alla taloutemme suhdannekuvassa on pitkän sumuisen kauden jälkeen monia myönteisiä merkkejä. Vienti on piristynyt, tavaraviennin arvo on nousut ollen kesäkuussa 5,1 miljardia euroa. Toki tuonnin arvokin nousi. Vienti painottui erityisesti teollisuuskoneiden ja laitteiden, metallien, kemian teollisuuden, sahatavaran ja henkilöautojen vientiin.

Talouskasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin ja työllisyys on hiukan kohentunut, vaikka pitkäaikaistyöttömyys on edelleenkin huolestuttavan korkealla tasolla. Kasvu on varmistunut viennin laajapohjaistamisen kautta. Pidemmän aikaväin kasvuennusteet ovat edelleenkin vain noin 1-1,5 % tasolla.

Siksi lyhyen aikavälin talous-  ja työllisyyspoliittisten toimien rinnalla tulee suurempi huomio kiinnittää pidemmän aikavälin kasvun rakentamiseen ja viennin pohjan laajentamiseen uusien innovaatioiden kautta. Tarvitaan uuden ajan aktiivista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa, vienti- ja osaamisperusteisen kasvun tukemista sekä leikkausten sijasta lisäpaukkuja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Lähes 5 miljardin yritystuet kaipaavat harkittua ja ennustettavaa uudistamista. SDP on laatinut oman tiekartan yritystukien uudistukselle. Budjettiriihessä olisi tarve uudistaa yritystukia niin, että panostuksia voitaisiin vahvistaa T&K&I-tukien osalta. Niistä on leikattu liikaa ja mm. Tekesin rahoitus pitäisi palauttaa leikkauksia edeltävälle tasolle. Nämä tuet uudistavat elinkeinorakennetta ja tukevat parhaiten pk-yrityksiä sekä uusien yritysten perustamista ja kansainvälistymistä.

Budjettiriihessä tulee lisätä työllistämistä tukevaa rahoitusta ja varmistaa kasvun ja viennin edellytyksiä. Tähän ajatteluun ei sovi hyvätuloisille kohdistetun ns. solidaarisuusveron alarajan nosto. Julkisuuteen tulleet yritysjohtajien muhkeat palkkiot vievät uskottavuutta puheilta siitä, että olemme samassa veneessä. Hyvätuloisten verotuksen keventämisaikeiden sijaan pieni- ja keskituloiset tarvitsevat ostovoimansa tueksi maltillisia veronkevennyksiä yhdistettynä syksyn työmarkkinaratkaisuihin.

Talouskasvun edellytysten kannalta on käsittämättömän vähälle huomiolle jäänyt se, että työn tuottavuuden parantaminen on kasvun ydinasia. Taloustieteen professori Matti Pohjola on korostanut, miten keskeinen kasvun sampo tuottavuuskehys tulee olemaan, samalla kun on kiinnittänyt huomiota, miten tärkeä osa viennistämme tulee palveluista.

Työn tuottavuutta voidaan kohottaa innovaatioiden kautta, kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, uudistamalla työyhteisöjä, työntekemisen tapoja sekä tuomalla tietotekniikkaa ja tekoälyä valmistukseen. Tätä ei tarvitse tehdä työntekijöitä tökerösti saneeraamalla, vaan heidän osaamistaan, muutosturvaa ja tehtävistä toisiin siirtymistä tukemalla, eli muutos tehdään palkansaajalle turvallisemmaksi kuin paikallaan pysyminen.

Tuottavuuden kasvun ajurit ovat työpaikoilla. Siksi työelämää tulee kehittää hyvässä yhteistyössä. Jos työntekijä tuntee työnsä tarkoituksellisuuden ja arvostuksen, on hän myös motivoitunut tekemään ponnisteluja työnsä tuottavuuden ja tuloksellisuuden vuoksi. Fiksut työpaikat ovat yhdessä henkilöstön kanssa osanneet yhdistää tuottavuuden kasvattamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamisen toisiaan tukevaksi uudistukseksi.

Työelämän arjessa tulee vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria, eikä aina olla nakertamassa työntekijöiden työsuhteen ehtoja. Se ei ole kestävä tapa luoda tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet aikaisemmin hyvää yhteistyötä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin eteen. Yhdistäisikö tämä teema osapuolia, vaikka muutoin syksyn sopimuspolitiikassa suunta on menossa kohti eriytymistä.

Palkansaajat voivat olla työpaikoilla myös aloitteellisia, jotta tuottavuuden parantaminen tehdään muilla tavoin kuin henkilöstöä saneeraamalla, eli parantamalla osallisuutta, ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja nostamalla johtamisen laatua. Tässäpä olisi oiva paikallisen yhteistyön ja sopimisen paikka. Tuottavuustulokset tulisi koskea myös henkilöstöä. Siksi olisi perusteltua, että yhdessä sovitaan pelisäännöistä tulos- ja kannustinpalkkauserien toteuttamisessa.