Ihalainen: Suomi tarvitsee luottamusta ja yhteistyötä sekä yhteiskunnan eheyttä

Ajankohtaista 12:00

Lauri Ihalainen

Kansanedustaja Lauri Ihalainen muistutti vappupuheessaan Kivijärvellä ja Saarijärvellä suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeydestä sekä yhteiskuntamme eheyden merkityksestä. Ihalainen esitti huolensa pääministeri Sipilän johtaman hallituksen markkinaehtoisesta politiikan suunnasta.

– Jo porvarihallituksen ohjelmasta oli nähtävissä viitteitä uudesta markkinaehtoisesta politiikan suunnasta. Tämä arvovalinta on näkynyt monissa politiikkavalinnoissa. Hallituksen yksi kärkihanke on julkisten palvelujen ja omaisuuden yhtiöittäminen sekä kaupallistaminen valinnanvapauden nimissä. Siis jatkossa lompakon paksuudella on merkitystä palvelujen saannissa. Tämä ei ole hyväksyttävä muutos totuttuun suomalaisen tasa-arvoiseen hyvinvointivaltioon.

– Tästä käy esimerkkinä sote-uudistukseen liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtäminen markkinaehtoiseen kilpailuun yhtiöittämisaikeineen. Tätä samaa yhtiöittämisideologiaa edustaa myös liikenne- ja viestintäministeri Berner liikennekaarihankkeeseen liittyvä esitys siitä, että maantiet, rautatiet ja vesiväylät yhtiöitetään eduskunnan budjetoinnin ja demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. Rahoitusta rakennettaisiin erillisillä kansalaisilta perittäviltä käyttäjämaksuilla. Pelkään, että myös VR aiotaan pilkkoa, esim. irrottamalla VR-kalustoyhtiö kilpailijoiden käytettäväksi.

Kilpailukykysopimus tulisi saada aikaiseksi

– Useiden epäonnistuneiden yritysten ja hallituksen pontevuudella kääräisemän pakkolakipaketin jälkeen on päästy tilanteeseen, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt saivat aikaan poikkeuksellisen suuren vastuun ja sopimuskyvyn osoittamisen jälkeen kilpailukykysopimuksen, joka on nyt liittotason neuvotteluissa. Toivon, että ratkaisu toteutuu, sillä on arvioitu, että sen työllisyyttä vahvistavat vaikutukset ovat noin 37 – 42 000 työpaikkaa. Ratkaisulla Suomi ottaa kiinni kadonnutta kilpailukykyään tärkeisiin vientimaihin nähden, kuten Ruotsiin ja Saksaan.

Yhteiskunnan sosiaalinen eheys varmistettava

Lauri Ihalainen toi esiin, että suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, jossa kaikista pidetään huolta, on jatkossakin säilytettävä.

– Suomi tulee tästäkin ahdingosta selviämään, kunhan huolehdimme siitä, että yhteiskunnan sosiaalinen eheys ei rapaudu, eriarvoistuminen ei kiihdy – josta nyt on merkkejä – työntekijöitä kohdellaan työelämässä paremmin – turvaa muutoksiin lisäten.

Kansanedustaja Lauri Ihalaisen mukaan nyt tulisi panostaa perinteisesti Suomen menestystä luoneisiin tekijöihin.

– Meidän menestymisen avaimet ovat panostaminen sivistykseen ja osaamiseen, tutkimus- ja tuotekehitykseen, hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuteen ja työelämässä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden toisiaan tukevaan uudistamiseen.

– Suomi on läpi historiansa selvinnyt varsin vaikeina aikoina kahdella asialla: Luottamuksella ja kyvyllä yhteistyöhön Isänmaalle tärkeissä asioissa. Tätä hallitus- ja oppositiorajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan myös tässä ajassa.