Ihalainen: SDP:llä on vastuullinen ja oikeudenmukainen vaihtoehtobudjetti

Ajankohtaista 15:08

SDP:n esitys vaihtoehtobudjetiksi on saanut – siihen perehtyneiltä – odotetun hyvän vastaanoton. Nekin, jotka eivät tue kaikkia esityksiämme, ovat pitäneet vaihtoehtobudjettiamme hyvin valmistelulta ja hyvänä toisiaan tukevien esitysten kokonaisuutena.

Vaihtoehtobudjettiesitystä voisi luonnehtia vastuulliseksi ohjelmaksi, joka kantaa huolta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kasvusta, tulevaisuusinvestoinneista, työllisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Arvot ohjaavat tätäkin ohjelmatyötä. Vaihtoehto-ohjelma antaa uskoa ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Vaihtoehto-ohjelma ei rakennu vain työn tulosten jakamiseen, vaan olemme esittäneet lukuisia toimia tulevaisuusinvestointeihin. Niistä tärkeimpiä ovat investoinnit osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Näin tuetaan myös tuottavuuden kasvua. Juuri näistä tulevaisuusinvestoinneista hallitus on leikannut.

Vaihtoehto-ohjelma korostaa hallituksen budjettiesitystä enemmän elinkeinoelämän uudistamisen tärkeyttä myös ilmastohaasteiden valossa. Mm. kiertotalouden edistämiseen SDP panostaisi hallitusta enemmän.

Erityisesti vaihtoehto-ohjelma sisältää toimia, jotka vahvistavat viennin edellytyksiä ja investointeja Suomeen. SDP näkee palvelujen, mukaan lukien matkailun, kehittämisen keskeisenä työllistävänä elinkeinopolitiikan keinona.

Vaihtoehtobudjettiesityksemme sisältää esityksiä, jotka parantavat työllisyyttä hallituksen esitystä enemmän. Toimenpiteiden kärjessä on nuorten – ja nuorten aikuisten koulutus –ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen sekä vaikeammin työmarkkinoille pääsemiseksi heidän työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Juuri valmistunut Tuija Oivon ja Raija Kerättären raportti ”osatyökykyisten reitit työllisyyteen” sisältää monia samoja linjauksia, mitä SDP on esittänyt.

SDP on esityksessään tehnyt konkreettisia avauksia pk-yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseksi, itsensä työllistäjien ja alustataloudessa työskentelevien työmarkkina-aseman kohentamiseksi.

SDP on ollut budjettikeskustelussa ainoa puolue, joka on esittänyt 13 konkreettista tavoitetta harmaan talouden torjumiseksi ja samalla rehellisen yrittäjyyden tukemiseksi. Vaihtoehto-ohjelmassa on myös konkreettisia keinoja yritystukien uudistamiseksi.

SDP on puolue, joka haluaa kasvattaa jaettavaa kakkua, kestävän ilmasto- ja ympäristöpolitiikan reunaehdoilla sekä tukea viennin monipuolistamista sekä investointeja kotimaahan. Kakun jakamisen perusta on oikeudenmukaisuus ja kestävä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka.