Ihalainen: Pakkolakipaketti ei vastaa talouspolitiikan ja kasvun tärkeimpiin haasteisiin

Ajankohtaista 08:58

SDP:n ryhmäpuheenvuoron hallituksen pakkolakipaketin tiedoksiantokeskustelussa käyttänyt kansanedustaja Lauri Ihalainen muistutti, että Suomella on ollut historiallisesti kaksi vahvuutta ratkoa yhteiskunnallisia asioita: luottamus ja kyky yhteistyöhön, erityisesti vaikeina aikoina.

– Miten on mahdollista, että olemme historiamme yhdessä vaikeimmassa taloustilanteessa – ja samalla myös pakolaistilanteen tuomien haasteiden keskellä – ajautuneet lyhyessä ajanjaksossa luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivästä politiikasta syyttelyn, syyllistämisen ja vastakkainasettelun tielle? Vastaukseksi ei riitä palkansaajien ja heidän järjestöjensä syyllistäminen, se on politiikassa kaikkein helpoin laji.

– Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä hallituksen työehtoja heikentävää pakkolakipakettia. Se ei anna vastauksia talouspolitiikkamme ja kasvun tärkeimpiin haasteisiin. Nämä rankasti ostovoimaa heikentävät leikkaukset yhdistettynä muun muassa lapsiperheitä koskeviin säästöihin ajavat monet pienituloiset perheet kunnallisen toimeentulotuen hakijaksi. Ei ole ihme, että ihmiset kokevat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Ihmiset ymmärtävät myös sopeutustoimien tarpeellisuuden, jos ne ovat oikeudenmukaisia ja niiden kuormaa jaetaan paremmin maksukyvyn mukaisesti.

Ihalaisen mukaan neuvotteluilmapiirin ja luottamuksen vahvistamiseksi hallituksen tulisi ilmoittaa, että se ei lähde nyt valmistelemaan, puhumattakaan tuomaan hosumalla eduskuntaan pakkolakipakettia. Näissä nyt käynnistyvissä vaikeissa ja herkissä neuvottelussa onnistuminen on tärkeää ja kaikkien tuen ansaitsevaa.

– Koska kyseessä on merkittävä kokonaisuus ja kun julkisuuteen on tullut uusia vaikutusarvioita, niin esitän, että tiedonanto lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Jos näin ei tehdä, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta.

– Työmarkkinapolitiikan soisi säilyvän ensisijaisesti taito- eikä voimalajina.