Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalainen Oulussa: Muutoksesta selvitään yhteistyöllä – valtion toimet tukena ict-alan murroksessa

Ajankohtaista 11:40

Työministeri Lauri Ihalainen tutustui tänään perjantaina paikan päällä Oulun tilanteeseen Microsoftin ja Broadcomin ilmoitettua kesällä isoista henkilöstövähennyksistä.

Ministeri tapaa Oulussa yritysten edustajien lisäksi irtisanottavien tukitoimien toteuttajia muun muassa ELY-keskuksesta, TE-toimistosta ja BusinessOulusta. Lisäksi ministeri osallistuu molemmissa yt-neuvotteluja käyvissä yrityksissä järjestettäviin henkilöstötilaisuuksiin.

– On hienoa huomata, miten Oulussa on yhdistetty voimat vaikean muutostilanteen hoitamisessa, ministeri Ihalainen kiittää.

Valtiovallan toimenpiteet Oulun seudun selviytymisen tukena

– Valtiovalta tukee kaikin käytettävissä olevin keinoin Oulun seutua ict-alan murroksessa. Oululaiset ovat tällä viikolla saaneet yhteensä 5,25 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta alan rakennemuutoksen hoitamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on myönnetty 1,25 miljoonaa euroa irtisanottavia tukeviin koulutushankkeisiin, palkkatukeen ja starttirahaan. Pidempikestoisten koulutusten rahoittamiseen on myönnetty miljoona euroa. Lisäksi yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen on niin ikään tällä viikolla myönnetty kolme miljoonaa euroa, ministeri kertoo.

TE-toimistossa on jo käynnistetty muutosturvatoimet irtisanottavien tueksi. TE-toimiston resursseja on vahvistettu ja esimerkiksi työvoimakoulutuksen uusi toimintamalli pk-yritysten kehittämiseksi otetaan laajamittaisesti käyttöön. Mallissa yhdistetään Oulun alueen pk-yritysten kehittämistarpeet ja korkeasti koulutettujen osaaminen.

– Muutos on iso ja sen hallintaan tarvitaan kaikkien yhteistyötä. Kaupunki, oppilaitokset ja yritykset ELY-keskuksen ja TE-toimiston rinnalla vaikuttavat kaikki toimillaan siihen, että Microsoftilta ja Broadcomilta irtisanottavat löytävät pian uusia töitä.

– Oulun seutu on jo aiemmilla päätöksillä nimetty äkillisen rakennemuutoksen seuduksi. Näin ollen alueella olevilla yrityksillä on paremmat tukimahdollisuudet. Edellisten rakennemuutostilanteiden pohjalta paikallisten toimijoiden ja valtiovallan edustajien yhteistyöstä on hyviä kokemuksia, ja niitä voidaan hyödyntää myös tässä tilanteessa.

– Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi tarvitsemme vielä lisäpanostuksia vaikean tilanteen hoitoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt toiseen lisätalousarvioon viiden miljoonan euron verran määrärahaesityksiä. Tällä rahalla on tarkoitus vauhdittaa ict-yritysten kansainvälistymistä ja uusien vientimarkkinoiden hakemista.

– Lisäksi ministeriö esittää seitsemän miljoonan euron lisärahoitusta yritysten investointi- ja kehittämisavustuksiin äkillisen rakennemuutoksen alueille. Ministeriö valmistelee myös hakemusta Euroopan globalisaatiorahastolle. Kansallista rahoitusta tätä varten ollaan varaamassa noin kolme miljoonaa euroa. Määrärahaa voidaan käyttää muun muassa työvoimakoulutukseen, palkkatukeen ja starttirahaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös esittänyt talousarvioesitykseen merkittäviä lisäpanostuksia ict-alan muuntokoulutukseen, ministeri kertoo.

– Edellisissä isoissa ict-alan irtisanomisissa Nokia panosti merkittävästi irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen. Myös tässä tilanteessa on kohtuullista odottaa, että Microsoft ja Broadcom kantavat yhteiskuntavastuunsa, ministeri korostaa.

– Oulun seudullaon saatu – ja on lupa odottaa jatkossakin – myös hyviä uutisia yritysten kasvusta ja investoinneista ja myönteisestä työpaikkakehityksestä.

– Ilahduttavaa on myös se, miten innovatiivisesti ja kokonaisvaltaisesti esimerkiksi Oulun kaupunki ja oppilaitokset ovat lähteneet ajattelemaan uusia mahdollisuuksia alueen kehityksen edistämiseksi.

Myös rakennerahastojen mahdollisuudet hyödynnetään

Rakennerahastovarat ovat yksi merkittävä keino käsillä olevan muutostilanteen hoitamiseen.

Tämän vuoden rakennerahastomäärärahoista on osoitettu 30 miljoonaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja yli 12 miljoonaa maakunnan liitolle käytettäväksi maakunnan ja Oulun työllisyyden, pk-yrittäjyyden sekä alueen kilpailukyvyn edistämiseen.

Kokonaissummasta 12 miljoonaa on ESR-rahoitusta, jolla parannetaan ihmisten mahdollisuuksia työllistymiseen muun muassa koulutuksen ja valmennuksen avulla.

Työpaikkojen luomista pk-yrityksissä edistetään EAKR-rahoituksella. Suoriin yritystukiin esimerkiksi yrityksen laajentaessa ja kehittäessä toimintaansa tai uuden yritystoiminnan aloittamiseen käytetään tänä vuonna noin 13 miljoonaa.

– Kaikki keinot käytetään, jotta hankalasta tilanteesta päästään eteenpäin, Ihalainen korostaa.